05/02/2006
Μάκρη: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Πάντσογλου Χρήστος
Πηγή: Ι.Π.Ε.Τ./Κ.Ε.Τ.Ε.Π.
© Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: Ο δήμος Αλεξανδρούπολης έχει συνολικό πληθυσμό 52.720 κατοίκους. Στον δήμο περιλαμβάνονται: Το Δ.δ. Μάκρης με συνολικό πληθυσμό 1674 κατοίκους εκ των οποίων στην Μάκρη διαμένουν 820, στα Δίκελλα 288, στην Παραλία Δικελλών 32 και στην Μεσημβρία 149.


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.