05/02/2006
Φέρες - Δέλτα Έβρου: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Πάντσογλου Χρήστος
Πηγή: Ι.Π.Ε.Τ./Κ.Ε.Τ.Ε.Π.
© Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: Ο δήμος Φερών έχει συνολικό πληθυσμό 9.839 κατοίκους. Στον οικισμό των Φερών διαμένουν 5206 κάτοικοι.


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.