05/02/2006
Φέρες - Δέλτα Έβρου: ΚΛΙΜΑ

Πάντσογλου Χρήστος
Πηγή: Ι.Π.Ε.Τ./Κ.Ε.Τ.Ε.Π.
© Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Το κλίμα στη περιοχή του Δέλτα του Έβρου είναι μεσογειακό και οι χειμώνες ψυχροί. Στο νότιο τμήμα η υγρασία και οι βροχοπτώσεις είναι περιορισμένες, ενώ στο βόρειο τμήμα αυξημένες.


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.