03-04-2006
Δαδιά: ΠΑΝΙΔΑ

Πάντσογλου Χρήστος
Πηγή: Ι.Π.Ε.Τ./Κ.Ε.Τ.Ε.Π.
© Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Συναντούμε 219 είδη πουλιών, ανάμεσα στα οποία πολλά σπάνια και μοναδικά είδη στην Ελλάδα, όπως δρυοκολάπτες (Pisidae), Χαλκοκουρούνα (Coracias garrulus), Ψαλτοτσιροβάκος (Sylvia nisoria), Παρδαλοκεφαλάς (Lanius nubicus), Αμμοπετρόκλης (Oenanthe isabellina) και άλλα. Περισσότερα από τα μισά είδη που έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα, συναντώνται στην περιοχή. Εντυπωσιακή είναι η παρουσία 42 ειδών ημερόβιων και νυκτόβιων αρπακτικών σε σύγκριση με τα 47 είδη της Ελλάδας, το 70% των ελληνικών στρουθιόμορφων ειδών, όπως και η ύπαρξη 28 ειδών μη στρουθιόμορφων.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η παρουσία ορισμένων σπάνιων ειδών πουλιών. Οκτώ είδη είναι χαρακτηρισμένα σαν κινδυνεύοντα, ενώ άλλα 30 είδη απαιτούν υψηλή προστασία. Πενήντα εννιά είδη της περιοχής περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι της οδηγίας για τα πτηνά της Ευρωπαϊκής Ένωσης (79/409), για τα οποία επιβάλλεται να ληφθούν ειδικά μέτρα για τη διατήρηση των πληθυσμών και των βιοτόπων τους.
Το σημαντικότερο είδος της περιοχής είναι ο Μαυρόγυπας (Aegypius monachus). Οι αποικίες αυτού του είδους στη Δαδιά είναι οι τελευταίες στην Ελλάδα και σε όλη την Ανατολική Ευρώπη. Είναι το είδος - έμβλημα της περιοχής.
Άλλα σημαντικά είδη, είναι ο Κραυγαετός (Aquila pomarina) και ο Μαυροπελαργός (Ciconia nigra), οι πληθυσμοί των οποίων σ? αυτό το χώρο αποτελούν το 50% του συνολικού ελληνικού πληθυσμού.
Στην περιοχή δεν παρατηρούνται ενδημικά είδη πουλιών, αλλά πολλά από τα εμφανιζόμενα είναι σπάνια ή απειλούμενα. Με βάση το Κόκκινο Βιβλίο, 8 είδη της περιοχής είναι χαρακτηρισμένα σαν κινδυνεύοντα, 12 είδη έχουν τρωτούς πληθυσμούς με κίνδυνο να μεταπέσουν στην παραπάνω κατηγορία, 2 είδη χαρακτηρίζονται ως απροσδιόριστα με κίνδυνο να μεταπέσουν σε μία από τις παραπάνω κατηγορίες, 10 είδη χαρακτηρίζονται σαν σπάνια και 7 είδη χαρακτηρίζονται ως ανεπαρκώς γνωστά, τα οποία είναι μεν σπάνια, αλλά δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για να ενταχθούν σε μία από τις παραπάνω κατηγορίες.


Πλούσια ευρήματα από απολιθωμένους οργανισμούς ανακαλύπτονται στην ύπαιθρο της ευρύτερης περιοχής. Απολιθωμένα δόντια καρχαρία. Συλλογή Μιχαηλίδη Βασίλη.
(Φωτογραφία: Πάντσογλου Χρήστος)
Ο Λύκος (Canis lupus) έχει σταθερή παρουσία στον προστατευόμενο χώρο της Δαδιάς.
(Φωτογραφία: Πάντσογλου Χρήστος)
Η Οχιά (Vipera ammodytes), ξεχωρίζει από το κοντόχοντρο σώμα της και τα σχέδια σε μπεζ και καφέ χρώμα στην πλάτη. Διαθέτει επικίνδυνο δηλητήριο, τη συναντάμε σε ηλιόλουστες ξερικές θέσεις, κινείται αργά και γενικά αποφεύγει την επαφή με τους ανθρώπους.
(Φωτογραφία: Πάντσογλου Χρήστος)
Ο Μαυρόγυπας (Aegypius monachus), μόνιμος κάτοικος στην περιοχή είναι ο μεγαλύτερος γύπας στην Ευρώπη, φωλιάζει στις πλατιές κορυφές των μαυρόπευκων και είναι σε θέση να περιπλανηθεί δεκάδες χιλιόμετρα μακριά, για την αναζήτηση της τροφής του.
(Φωτογραφία: Πάντσογλου Χρήστος)
Το Αγριογούρουνο (Sus scrofa) συναντάται σε όλη την ορεινή περιοχή.
(Φωτογραφία: Πάντσογλου Χρήστος)
Ο Ασπροπάρης (Neophron percnopterus), καλοκαιρινός επισκέπτης στο Θρακικό χώρο είναι ο μικρότερος γύπας στην Ευρώπη, φωλιάζει σε απόκρημνες βραχώδεις τοποθεσίες και αναζητά την τροφή του ακόμη και σε σκουπίδια.
(Φωτογραφία: Πάντσογλου Χρήστος)

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Αναλυτικό αφιέρωμα στο φυσικό περιβάλλον και τις αναπτυσσόμενες οικοτουριστικές δραστηριότητες στη Δαδιά
(Μέγεθος: 1176 kb)  (Πηγή: Αφιέρωμα από τις ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΕΣ της Καθημερινής. Σπύρος KΑPΑΛHΣ, Νίκος και Μαρία ΠETPOY, Γιώργος XΑNΔ)