03-04-2006
Δαδιά: ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ

Πάντσογλου Χρήστος
Πηγή: Ι.Π.Ε.Τ./Κ.Ε.Τ.Ε.Π.
© Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Οι ανθρώπινες δραστηριότητες στην περιοχή είναι ήπιας μορφής, με αποτέλεσμα οι αρνητικές επιπτώσεις τους στο περιβάλλον να παραμένουν ακόμα σε χαμηλό επίπεδο. Αυτό είναι αποτέλεσμα του μικρού ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής, καθώς και του ημιορεινού και ορεινού χαρακτήρα της περιοχής, που απαγορεύουν δυναμικές και εντατικές ανθρώπινες δραστηριότητες. Παρόλα αυτά, διάφορα σχέδια ανάπτυξης της περιοχής, απειλούν ή και υποβαθμίζουν σταδιακά την οικολογική αξία της περιφερειακής ζώνης.
Στην περιοχή ασκούνται γεωργικές δραστηριότητες, κτηνοτροφία, δασικές εργασίες. Στη Δαδιά οι περισσότεροι κάτοικοι ασχολούνται με τις δασικές εργασίες και την κτηνοτροφία, ενώ η καλλιέργεια των χωραφιών αποτελεί συμπληρωματική ασχολία.
Η περιφέρεια Σουφλίου - Διδυμοτείχου - Φερών περιλαμβάνει 402 κτηνοτρόφους. Μεγάλες κτηνοτροφικές μονάδες βρίσκονται σε όλους τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε διαφορετικούς αριθμούς. Οι περισσότερες συγκεντρώνονται στον Προβατώνα και στη Δαδιά. Κυριαρχούν γενικά τα μικρά ζώα (αιγοπρόβατα) που εκτρέφονται κατά παραδοσιακό τρόπο, είτε σταβλισμένα, είτε ελεύθερης βοσκής. Τα τελευταία κινούνται σε ζώνες χαμηλού υψομέτρου σε μικρή απόσταση από τους οικισμούς.
Η δασική εργασία συνίσταται σε απασχόληση κύρια δασεργατών που είναι οργανωμένοι σε δασικούς συνεταιρισμούς, μέσω της ανάθεσης κατ' αποκοπή εργασίας. Υπάρχουν 11 δασικοί συνεταιρισμοί στην περιοχή, με συνολικό δασεργατικό δυναμικό 397 ενεργά μέλη. Η παραγωγή ξύλου γίνεται σήμερα για εμπορία και κάλυψη των ατομικών αναγκών των περιοίκων σε καύσιμο και τεχνικό ξύλο, μέσα στα πλαίσια της αειφορίας των καρπώσεων.
Με σημείο αναφοράς την Προστατευόμενη Περιοχή, στη Δαδιά από το 1994, λειτουργεί Οικοτουριστικό Κέντρο, που το διαχειρίζεται η κοινοτική επιχείρηση Δαδιάς. Σε αυτό ο επισκέπτης μπορεί να βρει πολύ καλό ξενώνα, αναψυκτήριο και Κέντρο Ενημέρωσης για το βιότοπο. Στο Κέντρο Ενημέρωσης , το οποίο λειτουργεί με την ευθύνη και χρηματοδότηση από το WWF Ελλάς, ειδικευμένοι ξεναγοί, ενημερώνουν τους επισκέπτες για την αξία της περιοχής και παρουσιάζουν σειρά διαφανειών και βιντεοταινιών. Από το Οικοτουριστικό Κέντρο, οι επισκέπτες με ειδικό μικρό λεωφορείο, που παραχώρησε το ΥΠΕΧΩΔΕ γι? αυτό το σκοπό, επισκέπτονται το κλειστό παρατηρητήριο αρπακτικών σε τρία χιλιόμετρα από το Κέντρο. Εδώ οι επισκέπτες μπορούν διακριτικά να παρακολουθήσουν τα αρπακτικά και κυρίως γύπες, αφού ακριβώς απέναντι υπάρχει ταΐστρα για τους γύπες.


Τα κουκούλια του Μεταξοσκώληκα αποτελούν την πρώτη ύλη για την ανάπτυξη της σηροτροφίας στην περιοχή του Σουφλίου.
(Φωτογραφία: Πάντσογλου Χρήστος)

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.