03-04-2006
Μεταξάδες: ΝΕΡΑ

Πάντσογλου Χρήστος
Πηγή: Ι.Π.Ε.Τ./Κ.Ε.Τ.Ε.Π.
© Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Στην περιοχή υπάρχει ο Ερυθροπόταμος, ο οποίος αποτελεί έναν από τους κυριότερους παραποτάμους του ποταμού Έβρου. Ο Ερυθροπόταμος πηγάζει από τα υψώματα Κορφοβούνι (Ν. Έβρου) και Μάτι (Ν. Ροδόπης), διασχίζει τον νομό Έβρου με κατεύθυνση ΒΑ και βόρεια του οικισμού Μικρού Δέρειου, σε απόσταση 7 Κm, διαμορφώνει τη διασυνοριακή γραμμή Ελλάδας - Βουλγαρίας για 3 Km. Στη συνέχεια της διαδρομής του, διασχίζει το Βουλγαρικό έδαφος για 5 Km και επανεισέρχεται στο Ελληνικό έδαφος, διαμορφώνοντας τη διασυνοριακή γραμμή Ελλάδας - Βουλγαρίας για 12 Κm μέχρι το ύψος του χωριού Μεταξάδες. Στη συνέχεια, αλλάζοντας κατεύθυνση προς τα ανατολικά, για 33 Km διασχίζει την επαρχία Διδυμοτείχου μέχρι τις εκβολές του στον ποταμό Έβρο.
Στον ποταμό Ερυθροπόταμο, στο ύψος των Μεταξάδων συμβάλλουν οι παραπόταμοι Μπέλλας, Ακτσε Χισάρ και Ακαλάνσκο Ντερέ, οι οποίοι βρίσκονται σε Βουλγαρικό έδαφος.
Η μέση ετήσια παροχή του Ερυθροπόταμου στη θέση της γέφυρας του Μικρού Δέρειου για την περίοδο 1973-1982, ήταν 5 m3/sec, η ελάχιστη μέση μηνιαία παροχή παρατηρείται κατά την περίοδο Ιούλιος - Σεπτέμβριος, ενώ κατά την περίοδο Δεκέμβριος - Μάρτιος η παροχή ήταν 8-14 m3/sec.
Υπόγεια νερά: Η κοιλάδα του Ερυθροπόταμου, εμφανίζει σημαντικές ποσότητες υπόγειων νερών. Λόγω της φύσεως των πετρωμάτων του υποβάθρου της λεκάνης, τα οποία είναι αδιαπέραστα, δεν υπάρχει επικοινωνία με τη γειτονική κοιλάδα του ποταμού Έβρου. Ο υδροφόρος ορίζοντας της κοιλάδας του Ερυθροπόταμου, μπορεί να θεωρηθεί κλειστό σύστημα, όπου η ροή του ποταμού προς τον υδροφόρο ορίζοντα πραγματοποιείται το φθινόπωρο και χειμώνα και αντίστροφα την άνοιξη και καλοκαίρι.
Στην περιοχή έχουν ανορυχθεί 70 περίπου υδρογεωτρήσεις, οι οποίες αρδεύουν γεωργικές εκτάσεις 21.457 στρεμμάτων, με μέση παροχή 100 m3/h.
Ποιότητα νερών: Δεν έχουν πραγματοποιηθεί αναλύσεις ποιότητας νερών του Ερυθροπόταμου. Προβλήματα ρύπανσης ενδέχεται να εμφανίζονται στον ποταμό από τους Μεταξάδες και ανατολικότερα, λόγω της ρύπανσης των νερών από τις γεωργικές καλλιέργειες, ενώ δεν είναι γνωστή και η ρύπανση των παραποτάμων που εκβάλλουν από τη Βουλγαρία στον Ερυθροπόταμο κοντά στους Μεταξάδες.


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.