03-04-2006
Μεταξάδες: ΠΑΝΙΔΑ

Πάντσογλου Χρήστος
Πηγή: Ι.Π.Ε.Τ./Κ.Ε.Τ.Ε.Π.
© Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Η περιοχή δεν περιλαμβάνει ιδιαίτερα σημαντικούς βιότοπους για τα πτηνά και πολύ λίγα είδη αναπαράγονται εδώ. Πολλά όμως είδη που φωλιάζουν σε γειτονικά δάση όπως της Δαδιάς, συχνά παρατηρούνται στην περιοχή για λήψη τροφής. Αυτό συμβαίνει κυρίως με τους γύπες (Μαυρόγυπες & Όρνια). Η κοιλάδα του Ερυθροπόταμου και οι γύρω δασώδεις λόφοι, χρησιμοποιούνται από πολλά διαχειμάζοντα πτηνά, όπως άλλωστε και ο υπόλοιπος νομός Έβρου. Η περιοχή, λόγω της θέσης της πάνω σε μεταναστευτικό διάδρομο, φιλοξενεί για λίγες ώρες ή ημέρες πολλά μεταναστευτικά είδη πουλιών και κυρίως στρουθιόμορφα.
Με βάση το «Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Σπονδυλόζωων της Ελλάδας», 3 είδη πτηνών που εμφανίζονται εδώ είναι χαρακτηρισμένα σαν κινδυνεύοντα, 7 είδη έχουν τρωτούς πληθυσμούς με κίνδυνο να μεταπέσουν στην παραπάνω κατηγορία, 3 είδη χαρακτηρίζονται σαν σπάνια και 4 είδη χαρακτηρίζονται ως ανεπαρκώς γνωστά, τα οποία είναι μεν σπάνια αλλά δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για να ενταχθούν σε μία από τις παραπάνω κατηγορίες.


Τα εντομοφάγα πουλιά, όπως ο Καλόγερος ή Παπαδίτσα (Parus major), το χειμώνα καταφεύγουν στους κατοικημένους χώρους και τρέφονται από υπολείμματα τροφών και καρπούς, που βρίσκουν στις αυλές των σπιτιών.
(Φωτογραφία: Πάντσογλου Χρήστος)
Τα εντομοφάγα πουλιά, όπως ο Κοκκινολαίμης (Erithacus rubecula), προάγγελος του χειμώνα στους λαχανόκηπους και τις αυλές των σπιτιών, μάχεται αποφασιστικά για τον χώρο που έχει επιλέξει, για την διατροφή και την αναπαραγωγή του.
(Φωτογραφία: Πάντσογλου Χρήστος)
Ο Σταυραετός (Hieraaetus pennatus) είναι ο μικρότερος αετός στον ευρωπαϊκό χώρο και φωλιάζει στην περιοχή της Δαδιάς. Συχνά όμως περιπλανείται στην ευρύτερη περιοχή, για την αναζήτηση της τροφής τους.
(Φωτογραφία: Πάντσογλου Χρήστος)
Ο Μαυροπελαργός (Ciconia nigra), είναι ένα από τα σπανιότερα πουλιά που συναντά κανείς στον Ελλαδικό χώρο. Στη περιοχή της Θράκης παρατηρείται συχνά στα ορεινά ρυάκια και ρέματα.
(Φωτογραφία: Πάντσογλου Χρήστος)
Ο Μαυρολαίμης (Saxicola torquata), απαντάται μεμονωμένος σε ανοικτές χέρσες εκτάσεις με αραιούς θάμνους και ρείκια. Τρέφεται με σκουλήκια και έντομα.
(Φωτογραφία: Πάντσογλου Χρήστος)

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.