03-04-2006
Μεταξάδες: ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ

Πάντσογλου Χρήστος
Πηγή: Ι.Π.Ε.Τ./Κ.Ε.Τ.Ε.Π.
© Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Οι δραστηριότητες στην περιοχή περιλαμβάνουν εργασίες του πρωτογενή τομέα, με κύριες ασχολίες στη γεωργία και κτηνοτροφία, ενώ οι δασικές εργασίες είναι περιορισμένες. Τα οικοσυστήματα στη γύρω περιοχή είναι υποβαθμισμένα από εντατική χρήση των πόρων. Με την εφαρμογή δασικών διαχειριστικών σχεδίων για τις δασικές εκτάσεις αναμένεται μία σταδιακή ανόρθωση των δασών.
Οι καλλιέργειες στην περιοχή καταλαμβάνουν το βόρειο τμήμα της, μέσα στην κοιλάδα που έχει δημιουργηθεί από τον Ερυθροπόταμο. Οι περισσότερες από αυτές τις εκτάσεις είναι αρδευόμενες από γεωτρήσεις. Μέσα στις δασικές εκτάσεις εμφανίζονται μικρά καλλιεργήσιμα ξέφωτα, τα οποία δεν αρδεύονται.
Στην περιοχή καλλιεργείται μία μεγάλη ποικιλία ειδών. Στα αρδευόμενα κυριαρχεί το καλαμπόκι και το βαμβάκι, ενώ στα ξηρικά το στάρι, κριθάρι και ηλίανθος. Συνολικά 27900 στρέμματα καλλιεργούνται στην περιοχή.
Στο παρελθόν η κτηνοτροφία ήταν η βασικότερη ασχολία των κατοίκων. Στην κοινότητα Μεταξάδων το 1958 υπήρχαν 2500 βοοειδή και 4-5 χιλιάδες αιγοπρόβατα. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την υπερβόσκηση των παρακείμενων δασικών εκτάσεων και τη διατήρηση θαμνώδους μορφής δασικών δέντρων. Σήμερα η κτηνοτροφία έχει σχεδόν εκλείψει. Περίπου 200 πρόβατα και 20-30 γίδια έχουν παραμείνει στους Μεταξάδες, με φθίνουσα τάση.
Στον τριτογενή τομέα η περιοχή δεν εμφανίζει ιδιαίτερο τουριστικό ρεύμα, λόγω της μεγάλης απόστασης της από το βασικό οδικό και σιδηροδρομικό άξονα του νομού. Οι Μεταξάδες έχουν χαρακτηριστεί σαν οικισμός παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, με συγκεκριμένες υποχρεώσεις για τους κατοίκους, τόσο στο σχεδιασμό των νέων σπιτιών, όσο και στην κατασκευή τους, χρησιμοποιώντας τον τοπικό πωρόλιθο από το παρακείμενο λατομείο.


Η βαμβακοκαλλιέργεια είναι ανεπτυγμένη στην περιοχή και απαιτεί πολλές ώρες δουλειάς.
(Φωτογραφία: Πάντσογλου Χρήστος)
Η συγκομιδή του σουσαμιού απαιτεί προσωπική εργασία και φροντίδα. Παλιούρι
(Φωτογραφία: Πάντσογλου Χρήστος)

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.