03-04-2006
Ρίζια - Άρδας

Πάντσογλου Χρήστος
Πηγή: Ι.Π.Ε.Τ./Κ.Ε.Τ.Ε.Π.
© Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

ΘΕΣΗ: Ο Δήμος Ν. Βύσσας βρίσκεται βόρεια στα 12Km οδικώς από την Ορεστιάδα και απέχει 8Km σιδηροδρομικώς. Η πρώην κοινότητα Καστανέων βρίσκεται βόρεια στα 18Km και η πρώην κοινότητα Ριζιών βρίσκεται βορειοδυτικά στα 14Km, οδικώς από την Ορεστιάδα.
ΥΨΟΜΕΤΡΟ: Περίπου από 40m έως 60m στην ευρύτερη περιοχή.

Ο ποταμός Άρδας βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του νομού Έβρου, στην επαρχία Ορεστιάδας. Πηγάζει από τη Βουλγαρία, από την περιοχή της Κεντρικής Ροδόπης και εισέρχεται στο ελληνικό έδαφος δίπλα από το χωριό Μηλέα. Αφού διασχίσει μια διαδρομή 36 χιλιομέτρων, εκβάλει στον ποταμό Έβρο, στην περιοχή του χωριού Καστανιών, κοντά στην Αδριανούπολη.
Κατά μήκος αυτής της πορείας του, αναπτύσσονται μικρά και μεγάλα χωριά μέσα στη λεκάνη του. Τα χωριά αυτά από τα δυτικά προς τα ανατολικά είναι η Μηλέα, το Θεραπειό, ο Κυπρίνος, τα Κόμαρα, το Αμμοβούνιο, το Φυλάκιο, η Ελαία, ο Κέραμος, η Πλάτη, ο Άρζος, ο Καναδάς, τα Μαράσια και τέλος τα μεγάλα χωριά Ρίζια και Καστανιές.
Ο Άρδας σ? όλο το μήκος του στην Ελλάδα έχει μεγάλο πλάτος με νησίδες μέσα στην κοίτη του. Σ? όλη τη λεκάνη του έχουν πραγματοποιηθεί αναδασμοί γεωργικής γης και έχουν κατασκευαστεί αρδευτικά δίκτυα.
Παραποτάμιο δάσος Βόρειου Έβρου και Άρδα. Η περιοχή ανήκει στις «Προστατευόμενες περιοχές Natura 2000 στην Ελλάδα». Κωδικός περιοχής: GR 1110008. Έκταση: 257.580 στρ. (Στοιχεία από το βιβλίο «Οι προστατευόμενες περιοχές Natura 2000 στην Ελλάδα», Ε.Ε.Π.Φ., έκδοση Αθήνα 2004).


Λοφώδεις εξάρσεις του εδάφους με ποικίλες καλλιέργειες και μικρά καταπράσινα ρέματα με ψηλά δέντρα, χαρακτηρίζουν την απεραντοσύνη του θρακιώτικου κάμπου.
(Φωτογραφία: Πάντσογλου Χρήστος)

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.