03-04-2006
Σαμοθράκη: ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ

Πάντσογλου Χρήστος
Πηγή: Ι.Π.Ε.Τ./Κ.Ε.Τ.Ε.Π.
© Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Οι λιγοστοί κάτοικοι ασχολούνται με τη γεωργία, την κτηνοτροφία και εποχιακά (ένα - ενάμισι μήνα το έτος) με τον τουρισμό. Από αυτές τις δραστηριότητες η μόνη επιβαρυντική για το περιβάλλον είναι η κτηνοτροφία εξ αιτίας της υπερβόσκησης όλων των περιοχών του νησιού.


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.