28/09/2006
Νικήσιανη - Παγγαίο: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Πάντσογλου Χρήστος
Πηγή: Ι.Π.Ε.Τ./Κ.Ε.Τ.Ε.Π.
© Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: Ο δήμος Παγγαίου έχει συνολικό πληθυσμό 4.764 κατοίκους. Στον δήμο περιλαμβάνονται: το Δ.δ. Νικήσιανης με 2.451 κατοίκους , το Δ.δ. Γεωργιανής με 706 κατοίκους και το Δ.δ. Παλαιοχωρίου με 1.607 κατοίκους.


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.