28/09/2006
Νικήσιανη - Παγγαίο: ΚΛΙΜΑ

Πάντσογλου Χρήστος
Πηγή: Ι.Π.Ε.Τ./Κ.Ε.Τ.Ε.Π.
© Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Στα χαμηλότερα υψόμετρα το κλίμα είναι μεσογειακό, οι βροχοπτώσεις και οι χιονοπτώσεις είναι αρκετά συχνές, ενώ οι χειμώνες χαρακτηρίζονται σαν ψυχροί. Σε υψόμετρο πάνω από τα 800m, το κλίμα είναι ηπειρωτικό, με σχετικά συχνές βροχές και χιόνια, ενώ οι χειμώνες χαρακτηρίζονται σαν δριμείς.


Οι ομίχλες και το ψιλόβροχο είναι συνηθισμένο φαινόμενο στα μεγάλα υψόμετρα του βουνού, που λόγω των μεγάλων κλίσεων, συχνά δημιουργούν έντονα χειμαρικά φαινόμενα.
(Φωτογραφία: Πάντσογλου Χρήστος)

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.