21/02/2007
Νικήσιανη - Παγγαίο: Ανθρώπινη Δραστηριότητες - Επιδράσεις

Πάντσογλου Χρήστος
Πηγή: Ι.Π.Ε.Τ./Κ.Ε.Τ.Ε.Π.
© Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Τα κυριότερα προβλήματα που παρατηρούνται στον ορεινό όγκο του Παγγαίου είναι η εντατική δασοπονία, η ανεξέλεγκτη βόσκηση, η διάνοιξη δασικών δρόμων που παρέχουν πρόσβαση σε πολλούς επισκέπτες, καθώς και τα λατομεία σχιστόλιθου και μαρμάρων και σε μικρότερο βαθμό το ανεξέλεγκτο κυνήγι.


Η ανεξέλεγκτη κτηνοτροφία είναι σε θέση να δημιουργήσει πολλαπλά προβλήματα σε όλο το ορεινό οικοσύστημα.
(Φωτογραφία: Πάντσογλου Χρήστος)

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.