29/09/2006
Μουσθένη - Παγγαίο: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Πάντσογλου Χρήστος
Πηγή: Ι.Π.Ε.Τ./Κ.Ε.Τ.Ε.Π.
© Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: Ο δήμος Πιερέων έχει συνολικό πληθυσμό 5.002 κατοίκους. Στον δήμο περιλαμβάνονται: το Δ.δ. Μουσθένης με 1.075 κατοίκους, το Δ.δ. Μεσιάς με 412 κατοίκους, το Δ.δ. Μελισσοκομείου με 512 κατοίκους, το Δ.δ. Δωματίων με 590, το Δ.δ. Μεσορόπης με 610 κατοίκους, το Δ.δ. Πλατανότοπου με 631 κατοίκους και το Δ.δ. Σιδηροχωρίου με 616 κατοίκους.


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.