29-01-2006
Περιοχή Καρυοφύτου: ΠΑΝΙΔΑ

Πάντσογλου Χρήστος
Πηγή: Ι.Π.Ε.Τ./Κ.Ε.Τ.Ε.Π.
© Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Η περιοχή σε σύνολο, είναι από τους σημαντικότερους βιότοπους στην Ελλάδα για όλα τα μεγάλα θηλαστικά (Αρκούδα, Λύκος Αγριογούρουνο, Ζαρκάδι).
Στην περιοχή του Λειβαδίτη συναντούμε 102 είδη πουλιών που όλα τους σχεδόν αναπαράγονται στα δάση της περιοχής. Πολλά από αυτά τα είδη πουλιών διατηρούν εδώ και στην ευρύτερη οροσειρά της Ροδόπης τους κύριους ή και μοναδικούς πληθυσμούς τους. Συγκεκριμένα, αυτά είναι ο Αγριόκουρκος (Tetrao urogallus), η Αγριόκοτα (Bonasa bonasia), η Σπουργιτόγλαυκα (Glaucidium passerinum), ο Ελατόμπουφος (Aegolius funereus) και ο Καρυδοσπάστης (Nucifraga caryocatactes).
Η περιοχή του Λειβαδίτη αποτελεί τη νοτιότερη εξάπλωση του Αγριόκουρκου σε ολόκληρη την οροσειρά της Ροδόπης και συγκεντρώνει το μεγαλύτερο σε ποσοστό πληθυσμό της Αγριόκοτας στην Ελλάδα.


Ο Ζβελτοβάτραχος (Rana dalmatina) συναντάται στα δρυοδάση και τα ρέματα στην ευρύτερη περιοχή.
(Φωτογραφία: Πάντσογλου Χρήστος)
Αρκετά είδη από λιβελλούλες απαντώνται σε όλη την ορεινή περιοχή.
(Φωτογραφία: Πάντσογλου Χρήστος)
Οι λάρβες αρκετών εντόμων αναπτύσσονται μέσα στα ήρεμα νερά που σχηματίζουν τα ρέματα και τρέφονται με γυρίνους. Λάρβες λιβελλούλης.
(Φωτογραφία: Πάντσογλου Χρήστος)
Το Βουνοτσίχλονο (Emberiza cia), συναντάται στην νότια Ευρώπη σε ορεινές περιοχές. Τρέφεται με σπόρους και καρπούς, που αναζητά στους θαμνότοπους. Φωλιάζει νωρίς την άνοιξη στα βράχια, σε κατάλληλες σχισμές και χαραμάδες.
(Φωτογραφία: Πάντσογλου Χρήστος)
Η Σαλαμάνδρα (Salamandra salamandra), έχει ευρεία διάδοση σε όλη την ορεινή περιοχή της περιφέρειας Α.Μ.Θ. π Κινείται αργά και παρατηρείται εύκολα στο δάσος σε υγρές μέρες, ή μετά από βροχή. Από αδένες στο σώμα της εκρίνει καυστικές ουσίες αποτρέποντας την επαφή με άλλα ζώα.
(Φωτογραφία: Πάντσογλου Χρήστος)

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.