26/09/2006
Δέλτα Νέστου - Λιμνοθάλασσες Αγιάσματος: ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ

Πάντσογλου Χρήστος
Πηγή: Ι.Π.Ε.Τ./Κ.Ε.Τ.Ε.Π.
© Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Σήμερα ο ποταμός στην περιοχή του Δέλτα είναι ευθυγραμμισμένος και τα νερά του είναι σημαντικά περιορισμένα για τρεις λόγους: α./ τα τελευταία έτη κατακρατούνται σημαντικές ποσότητες νερού στη Βουλγαρία για άρδευση υδροβόρων καλλιεργειών, β./ κατακράτηση νερών για την πλήρωση των φραγμάτων της ΔΕΗ στο ορεινό τμήμα του νομού Δράμας, γ/ εντατική άρδευση των κάμπων Χρυσούπολης και Ξάνθης.
Σήμερα, τα οικοσυστήματα του Δέλτα είναι θλιβερά υπολείμματα του παρελθόντος. Όλα έχουν σοβαρά περιορισθεί, ενώ το Παραποτάμιο Δάσος του Κοτζά - Ορμάν, άλλοτε κυρίαρχο χαρακτηριστικό όλης της περιοχής, κινδυνεύει να εξαφανισθεί. Κύριες αιτίες για τη σημερινή κατάσταση είναι η επέκταση των αγρών, ο περιορισμός των υδάτων του ποταμού, η ευθυγράμμιση του ποταμού στην περιοχή του Δέλτα, το προκλητικά ανεξέλεγκτο κυνήγι, η αμμοληψία μέσα στην κοίτη (ζώνη Α), η σκανδαλώδης λαθροϋλοτομία και η μετατροπή ορισμένων τοποθεσιών σε περιοχές απόρριψης απορριμμάτων από τα γύρω χωριά. Άγνωστες είναι οι συνέπειες της ρύπανσης από χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στη γεωργία (εντομοκτόνα, παρασιτοκτόνα, λιπάσματα, αποφυλλωτικά, αυξητικοί παράγοντες, κλπ.) και οι οποίες πρέπει να είναι μεγάλες, με δεδομένο ότι στην κοιλάδα του Νέστου, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή του Δέλτα (δυτικά και ανατολικά), ασκείται γεωργία εντατικής μορφής. Τα γεωργικά προϊόντα, που κυρίως παράγονται, είναι ο αραβόσιτος, το σπαράγγι, τα φασόλια, η σόγια, το ρύζι και το βαμβάκι. Παράλληλα και η κτηνοτροφία κυρίως αιγοπροβάτων, αναπτύσσεται εκτατικά εκατέρωθεν του ποταμού και του Δέλτα.
Στις λιμνοθάλασσες της περιοχής εκτρέφονται με επιτυχία κέφαλοι, λαβράκια, τσιπούρες, και γλώσσες, ενώ στη θαλάσσια περιοχή και στα αβαθή υπάρχουν εκτεταμένες μυδοκαλλιέργειες, αποτελώντας σημαντική πηγή εσόδων για τους κατοίκους των περιοχών αυτών.


Παρατηρητές πουλιών (Bird watchers) έρχονται από όλο τον κόσμο στο Δέλτα για να παρατηρήσουν πληθώρα πουλιών. Μια από τις καλύτερες εποχές για παρατήρηση πουλιών είναι ο χειμώνας.
(Φωτογραφία: Πάντσογλου Χρήστος)
Το ψάρεμα σε όλη την παράκτια περιοχή απασχολεί σημαντικό κομμάτι του ντόπιου πληθυσμού.
(Φωτογραφία: Πάντσογλου Χρήστος)
Τα σπαρτά δίπλα στις λιμνοθάλασσες συχνά υποφέρουν από τις επιδρομές των πουλιών και οι γεωργοί επιστρατεύουν κάθε μέσο για την προστασία τους. Σκιάχτρα σε ρυζοκαλλιέργειες.
(Φωτογραφία: Πάντσογλου Χρήστος)

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.