28/02/2007
Το κουρμπάνι του Αγίου Γεωργίου

Μίνα Μαχαιροπούλου
Πηγή: Ι.Π.Ε.Τ./Κ.Ε.Τ.Ε.Π.
© Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Ο Αη Γιώργης, ένας από τους πιο δημοφιλείς αγίους στη Μακεδονία και στη Θράκη σε ορισμένα χωριά και ιδιαίτερα στη Λύρα Ν.Έβρου τιμάται με κουρμπανια (ζωοθυσίες) αρνιών. Όλες οι οικογένειες την παραμονή της γιορτής ετοιμάζουν το κουρμπάνι ενώ το κρέας μαγειρεύεται με τελετουργικό τρόπο. Μετά το φαγητό στην πλατεία του χωριού ακολουθεί γλέντι και χορός.


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Το κουρμπάνι του Αη Γιώργη
(Μέγεθος: 60 kb)  (Πηγή: Μίνα Μαχαιροπούλου)