29-01-2006
Παράλια περιοχή Αβδήρων: ΚΛΙΜΑ

Πάντσογλου Χρήστος
Πηγή: Ι.Π.Ε.Τ./Κ.Ε.Τ.Ε.Π.
© Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Το κλίμα στην περιοχή είναι μεσογειακό, με σχετικά χαμηλή υγρασία, αραιές βροχές και ήπιους χειμώνες.


Στην ανατολική πλευρά από το λιμάνι η παράλια περιοχή χαρακτηρίζεται από χαμηλές βραχώδεις εξάρσεις, που επεκτείνονται και μέσα στο θαλάσσιο χώρο. Όταν οι νοτιάδες ξεσπούν στο Θρακικό πέλαγος, δημιουργούν μεγάλα προβλήματα στους αλιείς και στην παράκτια ναυσιπλοϊα.
(Φωτογραφία: Πάντσογλου Χρήστος)

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.