14/12/2006
Ποντιακό ταφικό εθιμο

Μίνα Μαχαιροπούλου
Πηγή: Ι.Π.Ε.Τ./Κ.Ε.Τ.Ε.Π.
© Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Οι νεκροί σύμφωνα με την παράδοση ελευθερώνονται μετά το βράδυ της Αναστάσεως κα τους αποδίδεται ύστατος χαιρετισμός με ένα πλούσιο τραπέζι που στρώνεται δίπλα στους τάφους τους με καλεσμένους όλους τους παρευρισκόμενους.


Τελετουργικό γεύμα των Ποντίων για τους νεκρούς
(Φωτογραφία: Πολιτιστικός Όμιλος Ποντίων του Θρυλορίου Κερασούντα και Γαρς)
Τελετουργικό γεύμα των Ποντίων για τους νεκρούς
(Φωτογραφία: Πολιτιστικός Όμιλος Ποντίων του Θρυλορίου Κερασούντα και Γαρς)
Τελετουργικό γεύμα των Ποντίων για τους νεκρούς
(Φωτογραφία: Πολιτιστικός Όμιλος Ποντίων του Θρυλορίου Κερασούντα και Γαρς)

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.