16/12/2006
Λαογραφικό ?Ιστορικό Μουσείο Κομοτηνής

Μίνα Μαχαιροπούλου
Πηγή: Ι.Π.Ε.Τ./Κ.Ε.Τ.Ε.Π.
© Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Λειτουργεί από το 1959 με πρωτοβουλία του Μορφωτικού Ομίλου Κομοτηνής σε έναν επιβλητικό χώρο που αποτελεί τυπικό δείγμα αστικού σπιτιού του 19ου αιώνα .Στις αίθουσες του εκτίθενται παραδοσιακές φορεσιές ,κοσμήματα, κεντήματα ,χάλκινα ,ξύλινα και κεραμικά είδη οικιακής χρήσεως ,παραδοσιακά εργαλεία καθώς και ιστορικά εκκλησιαστικά κειμήλια .


H αυλή του Λαογραφικού Μουσείου Κομοτηνής
(Φωτογραφία: Αθανάσιος Πανδρευμένος)
Γυνακείες φορεσιές της Θράκης
(Φωτογραφία: Αθανάσιος Πανδρευμένος)
Ζώνη περιοχής Σοτφλίου Εβρου
(Φωτογραφία: Αθανάσιος Πανδρευμένος)

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.