17/12/2006
Λαογραφική Συλλογή Παμφόρου

Μίνα Μαχαιροπούλου
Πηγή: Ι.Π.Ε.Τ./Κ.Ε.Τ.Ε.Π.
© Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Μια μικρή συλλογή παραδοσιακών οικιακών αντικειμένων με πρωτοβουλία του Πολιτιστικού Συλλόγου Γυναικών Παμφόρου. Οι πλειοψηφία των κατοίκων στο χωρίο είναι πρόσφυγες από τα Μάλγαρα Αν.Θράκης. Η συλλογή περιλαμβάνει σεντούκι, πυροστιά, σαμάρι, γκάιντα, πήλινα σερβίτσια, χαλάκια, καλαμποκομηχανή, τσοουκνα (γυναικεία φορεσιά), μαστραπάδες κλπ.


Θρακιώτικα κεντιδια (Λαογραφική Συλλογή Παμφόρου )
(Φωτογραφία: Μίνα Μαχαιροπούλου)
Θρακιώτικα κεντιδια (Λαογραφική Συλλογή Παμφόρου )
(Φωτογραφία: Μίνα Μαχαιροπούλου)

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.