29-01-2006
Παράλια περιοχή Αβδήρων: ΠΑΝΙΔΑ

Πάντσογλου Χρήστος
Πηγή: Ι.Π.Ε.Τ./Κ.Ε.Τ.Ε.Π.
© Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Στην περιοχή συναντούμε πάνω από 100 είδη πουλιών. Έχουν παρατηρηθεί 4 απειλούμενα είδη παγκοσμίως. Συγκεκριμένα, αυτά είναι ο Αργυροπελεκάνος (Pelecanus crispus), η Νανόχηνα (Anser erythropus), η Βαλτόπαπια (Aythya nyroca), o Στικταετός (Aquila clanga) και 3 κινδυνεύοντα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι ερωδιοί και τα παρυδάτια τρέφονται κυρίως στα ρηχά νερά των λιμνοθαλασσών και στους αλμυρόβαλτους αλλά και κατά μήκος των διαφόρων καναλιών και των ακτών. Το χειμώνα οι πάπιες απαντούν κυρίως στις λιμνοθάλασσες αλλά και στη θάλασσα κοντά στην ακτή. Την περίοδο της αναπαραγωγής παρυδάτια είδη φωλιάζουν στους αλμυρόβαλτους, τις αμμοθίνες και τις χέρσες εκτάσεις κοντά στις λιμνοθάλασσες και τις ακτές.
Από τα 100 είδη πτηνών που συναντούμε στην περιοχή, 28 είδη περιλαμβάνονται στο « Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Σπονδυλόζωων της Ελλάδας », από τα οποία 11 κινδυνεύουν με εξαφάνιση, 7 είναι τρωτά και 2 είναι σπάνια. Τριάντα τρία είδη περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της οδηγίας για τα πουλιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης (79/ 409).
Τα σημαντικότερα θηλαστικά που καταγράφονται στους αλμυρόβαλτους στην περιοχή είναι το Τσακάλι (Canis aureus) και η Βίδρα (Lutra lutra).


Ο Στρειδοφάγος (Haematopus ostralegus), για να βρει την τροφή του εκμεταλλεύεται την άμπωτη στη θάλασσα και μετακινείται στα υφάλμυρα αβαθή νερά της περιοχής, ψάχνοντας μαλάκια και σκουλήκια.
(Φωτογραφία: Πάντσογλου Χρήστος)
Στα λιμνάζοντα νερά της περιοχής και στην υδρόβια βλάστηση πολλά αρπακτικά είδη τρέφονται με μικρά έντομα, λάρβες και προνύμφες έξω και μέσα στο νερό. Αράχνες, Λιβελλούλες, Βατράχια, Νεροβάτες και Νωτονήκτες είναι μερικά από τα αρπακτικά είδη στις λίμνες.
(Φωτογραφία: Πάντσογλου Χρήστος)

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.