03/05/2007
Καταλύματα δήμου Τραιανούπολης

Βράνια Μαγδαληνή
Πηγή: Ι.Π.Ε.Τ./Κ.Ε.Τ.Ε.Π.
© Χρυσός Οδηγός & Ονομαστικός Κατάλογος Επαγγελματιών και Επιχειρήσεων ΑΜ&Θ του ΟΤΕ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

Athina:
Γ' τηλ. 25510 ? 61208, 68100 Τραϊανουπόλη

Plotini:
Γ' τηλ. 25510 ? 61106, 68100 Τραϊανουπόλη

Isidora:
Γ' τηλ. 25510 ? 61203, 68100 Τραϊανουπόλη

Δημοτικά:
Λουτρά Δ' τηλ. 25510 ? 61225, 68100 Τραϊανουπόλη


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.