03/05/2007
Καταλύματα Δήμου Μεταξάδων

Βράνια Μαγδαληνή
Πηγή: Ι.Π.Ε.Τ./Κ.Ε.Τ.Ε.Π.
© Χρυσός Οδηγός & Ονομαστικός Κατάλογος Επαγγελματιών και Επιχειρήσεων ΑΜ&Θ του ΟΤΕ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

Ρέμβη
Γ', τηλ.: 25530 ? 51100, 680 10 Μεταξάδες


ΞΕΝΩΝΕΣ

Δήμος Μεταξάδων, Τηλ.: 25530 ? 20100, Fax: 25530 ? 51100, 680 10 Μεταξάδες, Ηλ. Ταχ.: remvi@otenet.gr, Url: www.hotel- remvi.gr


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.