25-10-2006
Το θρακικό προσφυγικό σπίτι.

Μελκίδη Χρύσα
Πηγή: Ι.Π.Ε.Τ./ Κ.Ε.Τ.Ε.Π.
© Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας ? Θράκης

Το θρακομακεδονικό προσφυγικό σπίτι είναι μνημείο αστικής αρχιτεκτονικής, που αποτελεί συνδετικό κρίκο ανάμεσα στην οθωμανική και στην σύγχρονη περίοδο της ελληνικής ιστορίας. Έχει συγκεκριμμένη τυπολογία, προσαρμογή στο έδαφος και τρόπους σύνθεσης των πολεοδομικών συνόλων. Απηχεί την αντίληψη ζωής των προσφύγων - κατοίκων των μεγάλων αστικών κέντρων της οθωμανικής αυτοκρατορίας. Αποτελεί επίσης μνημείο της δομικής τεχνολογίας στην Ελλάδα, καθώς η παραδοσιακή κατασκευή συνοδεύεται για πρώτη φορά στην τεχνολογική ιστορία της χώρας από εφαρμογές του νέου τότε υλικού τσιμέντου σε μη φέρουσες κατασκευές. Αυτός ήταν ο λόγος που σε ορισμένες περιοχές, όπως π.χ. στην Ξάνθη, ονομάσθηκαν από την τοπική κοινωνία και ως “τσιμεντένια”.


Πηγές:Χ. Μελκίδη, Γ. Μήτσου, “Παγγαίο”, Ελληνική Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική, τ. 8, Μέλισσα, Αθήνα 1991, σ.σ. 113-144, Χ. Μελκίδη, Τα μουσουλμανικά μνημεία της Ξάνθης και η Συμβολή τους στην πολεοδομική εξέλιξη της πόλης, Διδακτορική Διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Οκτώβριος 1999.


Προσφυγικό σπίτι στην Γενισέα του Ν. Ξάνθης με προεξέχον προστώο στον όροφο .
(Φωτογραφία: Βουτσάς(Ελληνική Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική, “ΘΡΑΚΗ”, εκδ. Μέλισσα, Αθήνα 1990 σ. 30, εικ)

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.