25-10-2006
Σουφλί

Μελκίδη Χρύσα
Πηγή: Ι.Π.Ε.Τ./ Κ.Ε.Τ.Ε.Π.
© Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας ? Θράκης

Καθώς η παραδοσιακή τοπική οικονομία στο Σουφλί χαρακτηριζόταν από την παραγωγή του μεταξιού, ιδιαίτερο γνώρισμα της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής της πόλης αναδείχθηκε το κουκουλόσπιτο, στο οποίο η κατοίκηση της οικογένειας συνδυαζόταν με τους χώρους εκτροφής και ανάπτυξης του μεταξοσκώληκα. Το Σουφλί είναι ο μοναδικός οικισμός της Θράκης, όπου η σηροτροτροφία ξεπέρασε την κλίμακα της οικοτεχνίας, χωρίς όμως ποτέ να βγει έξω από τα πλαίσια της οικογενειακής στέγης. Το γεγονός αυτό εκφράσθηκε στην τοπική αρχιτεκτονική, καθώς στα μικτής χρήσης αυτά κτήρια, μπορεί κανείς να δει την σταδιακή εξέλιξη της παραδοσιακής θρακιώτικης αρχιτεκτονικής της κατοικίας στο εξειδικευμένο, μικτής οικοτεχνικής ή βιοτεχνικής χρήσης κτήριο. Τα κτήρια αυτά ήταν διαφόρων μεγεθών και εποχών, με όγκο και σχεδόν τυποποιημένες κατασκευαστικές ιδιομορφίες. Το μονόροφο μικρό κουκουλόσπιτο ήταν κατασκευασμένο από λιθοδομή με λάσπη και ξυλοδεσιές τα παλαιότερα. Τα κουκουλόσπιτα του όψιμου 19ου και πρώιμου 20ου αι. ήταν διώροφα και τριώροφα κτήρια εργοστασιακού χαρακτήρα, με εκλεκτικιστική μορφολογία και τυπική αρχιτεκτονική των χρόνων της οθωμανικής περιόδου.

Πηγή: Γ. Κίζης, “ΘΡΑΚΗ”, Ελληνική Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική, τ. 8, Μακεδονία Β΄- Θράκη, Μέλισσα, Αθήνα 1991.


Διόροφο κουκουλόσπιτο στο Σουφλί.
(Φωτογραφία: ΙΠΕΤ)

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.