05/06/2007
Καταλύματα Δήμου Ορεστιάδας Νομού Έβρου

Βράνια Μαγδαληνή
Πηγή: Ι.Π.Ε.Τ./Ε.Κ. «Αθηνά»
© Χρυσός Οδηγός & Ονομαστικός Κατάλογος Επαγγελματιών και Επιχειρήσεων ΑΜ&Θ του ΟΤΕ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

Αλέξανδρος:
Β' τηλ. 25520 ? 27000, Ορεστιάδα

Ηλέκτρα:
Β' τηλ. 25520 ? 23174, Ορεστιάδα

Selini:
Γ' τηλ. 25520 ? 22636, Ορεστιάδα

Vienni:
Γ' τηλ. 25520 ? 22578, Ορεστιάδα

Εστία:
Γ' τηλ. 25520 ? 81198, Ορεστιάδα

Acropolis:
Δ' τηλ. 25520 ? 22277, Ορεστιάδα


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.