06/06/2007
Καταλύματα Δήμου Φιλίππων Νομού Καβάλας

Βράνια Μαγδαληνή
Πηγή: Ι.Π.Ε.Τ./Ε.Κ. «Αθηνά»
© Χρυσός Οδηγός & Ονομαστικός Κατάλογος Επαγγελματιών και Επιχειρήσεων ΑΜ&Θ του ΟΤΕ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

LYDIA
Hotel Category C, 640 03 Κρηνίδες Καβάλας, Τηλ.: 2510517930

YANNIS
Hotel Category D, 640 03 Κρηνίδες Καβάλας, Τηλ.: 2510516450, 517360, Fax:2510516450, 517360


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.