15/06/2007
Παροχή Υπηρεσιών στο Δήμο Πιερέων Νομού Καβάλας.

Βράνια Μαγδαληνή
Πηγή: Ι.Π.Ε.Τ./Ε.Κ. «Αθηνά»
© Χρυσός Οδηγός & Ονομαστικός Κατάλογος Επαγγελματιών και Επιχειρήσεων ΑΜ&Θ του ΟΤΕ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Κέντρο Άμεσης Βοήθειας(ΕΚΑΒ), Τηλ.: 166


ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Δήμος Πιερέων

Αστυν. Σταθμός Μουσθένης 2592093333

Αστυν. Σταθμός Μεσορόπης 2592093210

ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

ΕΛ.ΠΑ Τηλ.: 104

EXPRESS SERVICE Τηλ.: 154

HELLAS SERVICE Τηλ.: 157

INTERAMERICAN Τηλ.: 168


ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΑ- ΕΛΤΑ

Δήμος Πιερέων

64008 Μουσθένη, Τηλ.: 25920-93202, Fax:2592093202


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.