14/11/2006
Κάτω Νευροκόπι - Παγωνέρι - Ποταμοί: ΕΔΑΦΟΣ / ΥΠΕΔΑΦΟΣ

Πάντσογλου Χρήστος
Πηγή: Ι.Π.Ε.Τ./Κ.Ε.Τ.Ε.Π.
© Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Ο χώρος μεταξύ Νευροκοπίου-Ποταμών δομείται και καλύπτεται στο μέγιστο τμήμα του από σχηματισμούς μαρμάρων αλλά, στο κεντρικό τμήμα του, εμπεριέχονται και πετρώματα γνευσίων (σκληροί κρυσταλλοσχιστώδεις γεωλογικοί σχηματισμοί). Στην άμεση περιμετρική περιοχή των οικισμών Νευροκοπίου και Ποταμών εμφανίζονται επίσης, επιφανειακά, χαλαροί, χονδρόκκοκοι (άμμοι, χαλίκια, κροκάλες) και συνεκτικοί, λεπτόκοκκοι (αργιλο-ιλύες) εδαφικοί σχηματισμοί, τεταρτογενούς και νεογενούς ηλικίας (γεωλογικά πρόσφατοι), που αποτελούν αποθέσεις-προσχώσεις-αναβαθμίδες από τα υδατορρεύματα του υδρογραφικού δικτύου της ευρύτερης περιοχής τους.


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.