14/11/2006
Κάτω Νευροκόπι - Παγωνέρι - Ποταμοί: ΝΕΡΑ

Πάντσογλου Χρήστος
Πηγή: Ι.Π.Ε.Τ./Κ.Ε.Τ.Ε.Π.
© Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Τα νερά και οι πηγές στην περιοχή είναι άφθονα. Στον ευρύτερο ορεινό όγκο, που διοικητικά ανήκει στον Δήμο Νευροκοπίου, όλα τα επιμέρους ρέματα καταλήγουν στην λεκάνη απορροής του Νέστου και του Δεσπάτη.


Τα άφθονα νερά, σε όλο τον ορεινό όγκο της περιοχής, καταλήγουν στην λεκάνη απορροής του Νέστου και δημιουργούν «λίμνες», σχηματίζοντας σημαντικούς βιότοπους. Περιοχή Μικροκλεισούρας.
(Φωτογραφία: Πάντσογλου Χρήστος)
Λίγο πάνω από το Νευροκόπι, στην περιοχή Λευκογείων, η τεχνητή λίμνη που σχηματίζεται από τα νερά του Μυλορρέματος, τροφοδοτεί τους άνυδρους θερινούς μήνες τις απαιτητικές γεωργικές καλλιέργειες των γύρω χωριών.
(Φωτογραφία: Πάντσογλου Χρήστος)

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.