14/11/2006
Κάτω Νευροκόπι - Παγωνέρι - Ποταμοί: ΧΛΩΡΙΔΑ

Πάντσογλου Χρήστος
Πηγή: Ι.Π.Ε.Τ./Κ.Ε.Τ.Ε.Π.
© Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Ιδιαίτερα πλούσια χαρακτηρίζεται η χλωρίδα στην περιοχή. Στα χαμηλά υψόμετρα συναντάμε μακία βλάστηση και δάση δρυός, που φθάνουν περίπου μέχρι το υψόμετρο των 400 μέτρων. Υψηλότερα και μέχρι τα 800 μ. στις ημιορεινές και ορεινές περιοχές, συναντάμε πυκνά δάση φυλλοβόλων, που αποτελούνται κυρίως από δρυς - οξιές, ενώ όπου το περιβάλλον είναι ευνοϊκό εμφανίζονται σποραδικά ή κατά ομάδες και είδη όπως: σκλήθρα (Alnus), ιτιές (Salix), λεύκες (Populus), σφενδάμια (Acer), σημύδες (Betula), Καστανιές (Castanea sativa), Φουντουκιές (Corylus avellana), Καρυδιές (Juglans regia), σορβιές (Sorbus), Οστρυές (Ostrya carpinifolia), φράξοι (Fraxinus), κέδρα (Juniperus), κ.ά. Πάνω δε από τα 800μ και μέχρι τα 1900 περίπου συναντάμε τα δάση της οξιάς (Fagus) και των κωνοφόρων (κυρίως δάση ελάτης - ερυθρελάτης (Picea excelsa, syn. Picea abies) και δασικής πεύκης (Pinus sylvestris)).
Στα δασικά οικοσυστήματα της περιοχής, στα πρανή και στα ξέφωτα που σχηματίζονται, σημαντικός είναι ο ρόλος των καρποφόρων θάμνων και δέντρων για την άγρια πανίδα. Θάμνοι όπως οι βατομουριές (Rubus), τα Σμέουρα (Rubus idaeus), τα μύρτιλλα (Vaccinium), οι Αγριοφράουλες (Fragaria vesca), οι αγριοτριανταφυλλιές (Rosa), οι Φουντουκιές (Corylus avellana) οι Κρανιές (Cornus mas) και δέντρα όπως οι Αγριομηλιές (Malus silvestris, M. domestica), οι σορβιές (Sorbus), ο κράταιγος (Crataegus), οι Αγριοκερασιές (Prunus avium), οι Αγριοκορομηλιές (Prunus cerasifera), τροφοδοτούν για μεγάλα χρονικά διαστήματα με καρπούς πολλά άγρια ζώα και πουλιά.
Τα αγριολούλουδα στην περιοχή κατέχουν εξέχουσα θέση, όλο σχεδόν το χρόνο με πολλά και σημαντικά είδη όπως: τους κρόκους (Crocus), το Κολχικό (Colchicum autumnale), τους αγριοπανσέδες (Viola), τις ανεμώνες (Anemone), τις καμπανούλες (Campanula), τις αγριονεραγκούλες (Ranunculus), τις ορχιδέες (Orchis) και ακόμη πολλά άλλα ενδιαφέροντα είδη.


Τα πυκνά φυλλοβόλα δάση της περιοχής με την μοναδική ποικιλία ειδών διασπώνται από κωνοφόρα δημιουργώντας ένα πλούσιο οικοσύστημα.
(Φωτογραφία: Πάντσογλου Χρήστος)
Οξιές με φθινοπωρινά χρώματα. Συναντώνται σε υψόμετρο πάνω από τα 700 μέτρα και τροφοδοτούν με πολύτιμη ξυλεία την ευρύτερη περιοχή.
(Φωτογραφία: Πάντσογλου Χρήστος)
Μέσα στο μικτό δασικό οικοσύστημα της περιοχής η τεχνητή λίμνη Λευκογείων δημιουργεί έναν ενδιαφέροντα βιότοπο, που στο μέλλον ο ρόλος της θα είναι ακόμη σημαντικότερος.
(Φωτογραφία: Πάντσογλου Χρήστος)

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.