30/12/2006
Κάτω Νευροκόπι - Βώλακας - Φαλακρό: ΠΑΝΙΔΑ

Πάντσογλου Χρήστος
Πηγή: Ι.Π.Ε.Τ./Κ.Ε.Τ.Ε.Π.
© Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Η ποικιλία βιοτόπων, το πλούσιο ανάγλυφο, η σχετική αφθονία του νερού και της βλάστησης έχει σαν αποτέλεσμα η πανίδα της περιοχής να είναι ιδιαίτερα σημαντική και για τα είδη αλλά και για τους πληθυσμούς τους. Εδώ συναντά κανείς σχεδόν όλα τα μεγάλα θηλαστικά και σαρκοβόρα της ελληνικής υπαίθρου. Η Αρκούδα (Ursus arctos), παρατηρείται σπανιότερα και στην ανατολική πλευρά του βουνού, ο Λύκος (Canis lupus), το Αγριογούρουνο (Sus scrofa), η Αλεπού (Vulpes vulpes), το Ζαρκάδι (Capreolus capreolus), ο Λαγός (Lepus capensis) και ο Σκίουρος (Sciurus vulgaris), παρατηρούνται στην περιοχή, όπως και στην υπόλοιπη οροσειρά της Ροδόπης. Στις παρόχθιες περιοχές του Νέστου εύκολα παρατηρούνται πάνω σε πέτρες ή λάσπη τα ίχνη της Βίδρας (Lutra lutra). Εξίσου εντυπωσιακή είναι και η ποικιλία της πτηνοπανίδας με εξέχουσα θέση των μεγάλων αρπακτικών όπως ο Χρυσαετός (Aquila chrysaetos), που βρίσκει καταφύγιο σε απόκρημνες βραχώδεις περιοχές. Ενδιαφέρον επιπλέον έχει η παρουσία και άλλων ειδών όπως: ο Νεροκότσυφας (Cinclus cinclus), η Πετροπέρδικα (Alectoris graeca), ο Μπούφος (Bubo bubo), οι δρυοκολάπτες, αλλά και του Φιδαετού (Circaetus gallicus). Χαμηλότερα στις μεγάλες υδάτινες επιφάνειες του Νέστου παρατηρούνται υδρόβια πτηνά όπως ερωδιοί, πάπιες, φαλαρίδες, τρίγγες, χαραδριόμορφα κ.α. Επιπλέον και η ερπετοπανίδα στην περιοχή περιλαμβάνει ενδιαφέροντα είδη όπως ο Λαφιάτης (Elaphe longίssima), η Οχιά (Vipera), η Πράσινη σαύρα (Lacerta viridis), οι Χελώνες (Testudo), η Σαλαμάνδρα (Salamandra salamandra). Η ιχθυοπανίδα δε των «λιμνών» του Νέστου είναι πλούσια σε ποσότητες και περιλαμβάνει Κέφαλους (Mugil cephalus), Τυλινάρια (Leuciscus cephalus macedonicus), Μπριάνες (Barbus cyclolepis), αλλά και Πέστροφες (Salmo trutta macedonicus) στα ορμητικά και παγωμένα νερά των ρεμάτων, που χύνονται στο Νέστο.


Ο Πετροκότσυφας (Monticola saxatillis), καλοκαιρινός επισκέπτης στην περιοχή συναντάται στους βραχότοπους και σε μεγάλα υψόμετρα. Τρέφεται με έντομα και διάφορα μούρα. Φωλιάζει σε απόκρυφα σημεία ανάμεσα στα βράχια. Αρσενικό άτομο.
(Φωτογραφία: Πάντσογλου Χρήστος)
Ο Σκουρόβλαχος (Emberiza caesia) συναντάται σε ανοιχτές βραχώδεις περιοχές με άφθονο και χαμηλό γρασίδι. Τρέφεται με έντομα και σπόρους. Θηλυκά άτομα.
(Φωτογραφία: Πάντσογλου Χρήστος)

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.