21/01/2007
Προσοτσάνη - Μικρόπολη - Μενοίκιο: ΕΔΑΦΟΣ / ΥΠΕΔΑΦΟΣ

Πάντσογλου Χρήστος
Πηγή: Ι.Π.Ε.Τ./Κ.Ε.Τ.Ε.Π.
© Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

ΜΕΝΟΙΚΙΟ (ανατολική πλευρά). Το Μενοίκιο όρος, ανήκει γεωλογικά στη Γεωτεκτονική Ζώνη της Μάζας της Ροδόπης, καλύπτει ευρεία περιοχή μεταξύ των Νομών Δράμας και Σερρών με άξονα μέγιστης διάστασης της τάξης των 25 χιλιομέτρων. Συγκροτείται από σκληρούς βραχώδεις σχηματισμούς κρυσταλλοσχιστωδών (μεταμορφωμένων) πετρωμάτων. Το μέγιστο ποσοστό επιφανειακής εξάπλωσης έχουν τα μάρμαρα, με εμφάνιση στο κεντρικό τμήμα νησίδων γνευσιακών πετρωμάτων. Τα γνευσιακά πετρώματα έχουν σημαντικότερη εξάπλωση στη νότια πλευρά. Στην ανατολική πλευρά οι βραχώδεις σχηματισμοί εκτείνονται μέχρι το επίπεδο της κοιλάδας του ποταμού Αγγίτη και συνορεύουν με τους τεταρτογενείς εδαφικούς σχηματισμούς της (συνεκτικά, αδρομερή εδαφικά υλικά κυμαινόμενου πάχους).


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.