29-01-2006
Ορεινή περιοχή Εχίνου: ΧΛΩΡΙΔΑ

Πάντσογλου Χρήστος
Πηγή: Ι.Π.Ε.Τ./Κ.Ε.Τ.Ε.Π.
© Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Στο βορειότερο και ψηλότερο τμήμα της κοιλάδας, ιδιαίτερα στην περιοχή βορειοδυτικά του χωριού Δημάριο και κυρίως πάνω από τα 900μ. υψόμετρο, κυριαρχούν τα δάση της Κοινής Οξιάς (Fagus sylvatica) σε μίξη με την Ανατολική Οξιά (Fagus moesiaca) καθώς και η Ελάτη. Οι Οξιές επικρατούν και σχηματίζουν αμιγή δάση πάνω από τα 1100μ.
Τα δάση βορειοανατολικά του Εχίνου και βορειοδυτικά του Δημαρίου είναι σημαντικοί βιότοποι για τα μεγάλα θηλαστικά. Βρίσκονται σε καλή κατάσταση και, αν και δε προστατεύονται, δεν έχουν αλλοιωθεί από την ανεξέλεγκτη βόσκηση, την υλοτομία και τον τουρισμό που έτσι κι αλλιώς στην περιοχή είναι ανύπαρκτος.


Τα κορόμηλα, που συχνά βρίσκονται σε εγκαταλειμμένα χωράφια και κήπους γύρω από τους οικισμούς, αλλά και άλλοι καρποί όπως τα μήλα και τα κράνα χρησιμοποιούνται από ανθρώπους και άγρια ζώα για τροφή.
(Φωτογραφία: Πάντσογλου Χρήστος)
Στα σκιερά δρυοδάση του ορεινού όγκου πολύ συχνά συναντούμε το Φιδόχορτο (Arum maculatum), που το φθινόπωρο οι καρποί του εντυπωσιάζουν με το κατακόκκινο χρώμα τους.
(Φωτογραφία: Πάντσογλου Χρήστος)
Ποικίλα είναι τα αγριολούλουδα που έχουν καταγραφεί στον χώρο. Οι Καμπανούλες (Campanula) απαντώνται συχνά και έχουν καταγραφεί τουλάχιστον επτά διαφορετικά είδη.
(Φωτογραφία: Πάντσογλου Χρήστος)

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.