21/01/2007
Προσοτσάνη - Μικρόπολη - Μενοίκιο: ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ

Πάντσογλου Χρήστος
Πηγή: Ι.Π.Ε.Τ./Κ.Ε.Τ.Ε.Π.
© Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Η Μικρόπολη διαθέτει ανεπτυγμένη αγροτική οικονομία με την αμπελοκαλλιέργεια (παραγωγή κρασιού και τσίπουρου) καθώς και την καλλιέργεια του καπνού να κυριαρχούν. Η κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων (αιγοπροβάτων), εφαρμόζεται σε όλη την περιοχή και τους καλοκαιρινούς μήνες κυρίως στα ορεινά λιβάδια της περιοχής. Ακόμη οι κάτοικοι ασχολούνται και με την υλοτομία. Τα τελευταία χρόνια στην περιοχή αναπτύσσονται και οικοτουριστικές δραστηριότητες.


Η αμπελοκαλλιέργεια είναι αρκετά διαδεδομένη στην ευρύτερη περιοχή περιλαμβάνοντας πολλών ειδών οινοποιήσιμες ποικιλίες σταφυλιών, συχνά τοπικές για την παραγωγή επώνυμων κρασιών, που διακρίνονται με την εξαίρετη ποιότητά τους.
(Φωτογραφία: Πάντσογλου Χρήστος)
Ο χώρος της Παναγιάς της Καστανιώτισσας, μέσα σε δάσος από αιωνόβιες καστανιές, όπως έχει διαμορφωθεί για λόγους αναψυχής, αλλά και για τις ανάγκες της γιορτής του κάστανου.
(Φωτογραφία: Πάντσογλου Χρήστος)
Στην περιοχή σήμερα αναπτύσσονται σημαντικές οικοτουριστικές δραστηριότητες προσφέροντας τοπικά ποιοτικά προϊόντα και υψηλού επιπέδου παροχή υπηρεσιών.
(Φωτογραφία: Πάντσογλου Χρήστος)

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.