19/05/2007
Παράλια περιοχή Ηρακλείτσας - Περάμου: ΝΕΡΑ

Πάντσογλου Χρήστος
Πηγή: Ι.Π.Ε.Τ./Κ.Ε.Τ.Ε.Π.
© Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Στην ευρύτερη περιοχή και ειδικότερα στο όρος Σύμβολο σχηματίζονται μικρά ρέματα που καταλήγουν στην παράλια περιοχή. Τα σημαντικότερα στην περιοχή είναι το ρέμα Ελευθερών, το Πλατανόρεμα, το ρέμα του Λυκόδρομου, το ρέμα Εμμανουήλ και ο ποταμός Μαρμαράς στα Λουτρά Ελευθερών στον οποίο εκβάλουν και τα νερά των ιαματικών πηγών της περιοχής.


Η έξοδος των νερών του ποταμού Μαρμαρά στη θάλασσα, στην περιοχή των Λουτρών, εμπλουτίζει με πολλά θρεπτικά συστατικά το παραθαλάσσιο χώρο.
(Φωτογραφία: Πάντσογλου Χρήστος)
Σε πολλά σημεία τα νερά από την υπερχείληση των ιαματικών περιοχών καταλήγουν στο ποτάμι αλλάζοντας τις φυσικοχημικές παραμέτρους των νερών του ποταμού.
(Φωτογραφία: Πάντσογλου Χρήστος)

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.