19/05/2007
Παράλια περιοχή Ηρακλείτσας - Περάμου: ΠΑΝΙΔΑ

Πάντσογλου Χρήστος
Πηγή: Ι.Π.Ε.Τ./Κ.Ε.Τ.Ε.Π.
© Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Για την περιοχή δεν υπάρχουν συστηματικές καταγραφές. Στις ανοικτές και καλλιεργούμενες εκτάσεις τρέφονται και αναπαράγονται διάφορα είδη από τα οποία κοινά είναι το Σπουργίτι (Passer domesticus), ο Σπίνος (Fringilla coelebs), ο Κοκκινολαίμης (Erithacus rubecula), η Καρδερίνα (Carduelis carduelis), ο Βλάχος (Emberiza hortulana), το Ψαρόνι (Sturnus vulgaris), η Σταχτοκουρούνα (Corvus corone) και οι γερακίνες (Buteo). Στις παραθαλάσσιες περιοχές κυριαρχούν οι γλάροι (Larus) αλλά συναντώνται και κορμοράνοι (Phalacrocorax). Στα κανάλια και τα βαλτοτόπια παρατηρούνται Νεροπουλάδες (Gallinula chloropus) και νεροχελώνες.


Η Γερακίνα (Buteo buteo) βρίσκεται ψηλά στην τροφική πυραμίδα της περιοχής. Τρέφεται με τρωκτικά και μικρά θηλαστικά και σπανιότερα με πουλιά. Φωλιάζει σε απότομους βραχότοπους και αναζητά την τροφή του σε καλλιεργούμενες και ανοιχτές εκτάσεις.
(Φωτογραφία: Πάντσογλου Χρήστος)
Ο Βλάχος (Emberiza hortulana), καλοκαιρινός επισκέπτης στην περιοχή στους λόφους με λίγη βλάστηση και ανοιχτές εκτάσεις, φωλιάζει στο τέλος της άνοιξης και τρέφεται με σπόρους και έντομα.
(Φωτογραφία: Πάντσογλου Χρήστος)
Ο Μαυροσκούφης (Sylvia atricapilla), είναι καλοκαιρινός επισκέπτης στην περιοχή. Συχνάζει σε χερσότοπους με λίγη βλάστηση και ανοιχτές εκτάσεις. Φωλιάζει σε θάμνους και τρέφεται με μούρα και έντομα.
(Φωτογραφία: Πάντσογλου Χρήστος)

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.