01-06-2007
Φίλιπποι – Παλιά Καβάλα – Όρος Λίμνια: ΝΕΡΑ

Πάντσογλου Χρήστος
Πηγή: Ι.Π.Ε.Τ./Κ.Ε.Τ.Ε.Π.
© Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Φιλίππων τα νερά είναι περιορισμένα, ειδικά τους θερινούς και άνυδρους μήνες, όταν η ζήτηση για τις ποτιστικές καλλιέργειες είναι έντονη.


Σήμερα στα τενάγη της κοιλάδας έχουν δημιουργηθεί αποστραγγιστικά κανάλια, που το καλοκαίρι εμπλουτίζουν τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα, συντηρώντας τις καλλιέργειες και ταυτόχρονα εμποδίζουν τις ρηγματώσεις και καθιζήσεις των καλλιεργούμενων εκτάσεων.
(Φωτογραφία: Πάντσογλου Χρήστος)

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.