01-06-2007
Φίλιπποι – Παλιά Καβάλα – Όρος Λίμνια: ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ

Πάντσογλου Χρήστος
Πηγή: Ι.Π.Ε.Τ./Κ.Ε.Τ.Ε.Π.
© Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Ο Δήμος Φιλίππων με έδρα τις Κρηνίδες είναι σήμερα σημαντικό εμπορικό κέντρο στην περιοχή ενώ διαθέτει και ανεπτυγμένη αγροτική οικονομία με κυρίαρχη καλλιέργεια του αραβοσίτου και δευτερευόντως των σιτηρών. Η κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων (αιγοπροβάτων), αλλά και βοοειδών εφαρμόζεται σε όλη την περιοχή και τους καλοκαιρινούς μήνες κυρίως στα ορεινά λιβάδια. Ακόμη οι κάτοικοι ασχολούνται με την εξόρυξη και επεξεργασία του Μαρμάρου, ιδιαίτερα στην ορεινή περιοχή. Τα τελευταία χρόνια στην περιοχή αναπτύσσονται σημαντικές οικοτουριστικές δραστηριότητες (Φίλιπποι, Ζυγός, Παλιά Καβάλα).


Η μονοκαλλιέργεια αραβοσίτου στον κάμπο μακροπρόθεσμα εξαντλεί τα εδάφη αλλά και τα υδάτινα αποθέματα της περιοχής.
(Φωτογραφία: Πάντσογλου Χρήστος)
Η κτηνοτροφία στην ευρύτερη περιοχή είναι αρκετά διαδεδομένη και περιλαμβάνει κοπάδια που εκτρέφονται στις χέρσες εκτάσεις. Αιγοπρόβατα στην περιοχή Λυκόστομου - Κορυφών.
(Φωτογραφία: Πάντσογλου Χρήστος)
Η κτηνοτροφία στην ευρύτερη περιοχή είναι αρκετά διαδεδομένη και περιλαμβάνει κοπάδια που εκτρέφονται στις χέρσες αλλά και δασωμένες εκτάσεις. Βοοειδή στην περιοχή Κορυφών – Παλιάς Καβάλας.
(Φωτογραφία: Πάντσογλου Χρήστος)
Ξερικές καλλιέργειες σιτηρών στην ορεινή περιοχή. Λυκόστομο.
(Φωτογραφία: Πάντσογλου Χρήστος)
Μικρά λατομεία κατάσπαρτα στην ορεινή περιοχή, πολλά εγκαταλειμμένα, έχουν σημαδέψει ανεξίτηλα το χώρο.
(Φωτογραφία: Πάντσογλου Χρήστος)

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.