09-09-2007
Δοξάτο – Κύργια - Κεφαλάρι – Κοιλάδα Φιλίππων: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Πάντσογλου Χρήστος
Πηγή: Ι.Π.Ε.Τ./Κ.Ε.Τ.Ε.Π.
© Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Ο δήμος Δοξάτου έχει συνολικό πληθυσμό 11.000 κατοίκους. Στον δήμο περιλαμβάνονται το Δ.δ. Δοξάτου με 3.739 κατοίκους, το Δ.δ. Κυργίων με 2.471 κατοίκους, το Δ.δ. Αγίου Αθανασίου με 3.465 κατοίκους, το Δ.δ. Αγοράς με 192 κατοίκους το Δ.δ. Κεφαλαρίου με 851 κατοίκους και το Δ.δ. Πηγαδίων με 282 κατοίκους.


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.