09-09-2007
Δοξάτο – Κύργια - Κεφαλάρι – Κοιλάδα Φιλίππων: ΝΕΡΑ

Πάντσογλου Χρήστος
Πηγή: Ι.Π.Ε.Τ./Κ.Ε.Τ.Ε.Π.
© Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Δοξάτου τα νερά είναι περιορισμένα, ειδικά τους θερινούς και άνυδρους μήνες, όταν η ζήτηση για τις ποτιστικές καλλιέργειες είναι έντονη. Στα Κύργια βρίσκονται οι σημαντικότερες πηγές της περιοχής, που τροφοδοτούν το ρέμα Βοϊράνης νοτιότερα στο Κεφαλάρι, από τις οποίες τροφοδοτείται και η πόλη της Καβάλας.


Σήμερα στα τενάγη της κοιλάδας έχουν δημιουργηθεί αποστραγγιστικά κανάλια, που το καλοκαίρι εμπλουτίζουν τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα, συντηρώντας τις καλλιέργειες και ταυτόχρονα εμποδίζουν τις ρηγματώσεις και καθιζήσεις των καλλιεργούμενων εκτάσεων.
(Φωτογραφία: Πάντσογλου Χρήστος)
Στα ολοκάθαρα νερά των πηγών στα Κύργια αναπτύσσεται μια πληθώρα υδροχαρών φυτών.
(Φωτογραφία: Πάντσογλου Χρήστος)

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.