28/11/2007
Εκκλησιαστικό Μουσείο Ξάνθης

Αικατερίνη Μπάλλα
Πηγή: Ι.Π.Ε.Τ./ Ε.Κ. «Αθηνά»
© Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

Το εκκλησιαστικό μουσείο Ξάνθης άρχισε να λειτουργεί το 1995, όταν ανέλαβε την ηγεσία της μητρόπολης ο κ. Παντελεήμων. Τα κειμήλια, οι εικόνες και άλλοι πολύτιμοι εκκλησιαστικού θησαυροί που φυλάσσονταν μέχρι τότε στο ναό Της Του Θεού Σοφίας, μεταφέρθηκαν στο νέο μουσείο, το οποίο στεγάζεται και λειτουργεί στην ανατολική πτέρυγα της Μονής της Παναγίας Αρχαγγελιώτισσας.

Τα εκθέματα του μουσείου αποτελούν κειμήλια από όλες τις ενορίες της μητρόπολης Ξάνθης, φορητές εικόνες, εκκλησιαστικά κειμήλια, όπως αργυρά, λειτουργικά σκεύη και λειτουργικά άμφια, που χρονολογούνται από τον 17ο αιώνα μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα. Όλοι αυτοί οι εκκλησιαστικοί θησαυροί άρχισαν να συλλέγονται από τον μητροπολίτη Αντώνιο, ήδη, από τη δεκαετία του 1960 με σκοπό να διαφυλαχθεί ο καλλιτεχνικός και λατρευτικός πλούτος της τοπικής εκκλησίας από τη φθορά του χρόνου.


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.