28/11/2007
Αμαξάδες

Αικατερίνη Μπάλλα
Πηγή: Ι.Π.Ε.Τ./ Ε.Κ. «Αθηνά»
© Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

Αρχαιολογικές έρευνες στην περιοχή του χωριού Αμαξάδες, στη θέση Μαλ-Τεπέ, αποκάλυψαν οικισμό-τούμπα, ο οποίος χρονολογείται στη νεολιθική εποχή και επιφανειακή προϊστορική κεραμεική.

Νότια του χωριού βρέθηκαν επίσης ερείπια παλαιοχριστιανικού-ιουστινιάνειου τείχους (6ος αιώνας μ.Χ.), το οποίο πιθανότατα αποτελούσε ταυτόχρονα το υδραγωγείο που έφερνε νερό στο βυζαντινό Περιθεώριο. Κατά την Βυζαντινή περίοδο στην ευρύτερη περιοχή ήταν κτισμένη η Αναστασιούπολη, ενώ η περιοχή κατά τη νεότερη ιστορία ονομαζόταν Αραμπατζή-Κιόϊ.

Βιβλιογραφία:

Αρχαιολογικός Άτλας του Αιγαίου ? Από την Προϊστορία έως την Ύστερη Αρχαιότητα, (1998). Έκδοση Υπουργείου Αιγαίου-Πανεπιστημίου Αθηνών, σελ. 175.

Οδηγός περιήγησης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, (2000). Έκδοση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, σελ. 80.


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.