28/11/2007
Αρριανά

Αικατερίνη Μπάλλα
Πηγή: Ι.Π.Ε.Τ./ Ε.Κ. «Αθηνά»
© Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

Ανατολικά της Κομοτηνής και βόρεια του σημερινού χωριού Αρριανά, στη θέση Καγιαλίρ γερλέρ γερί (Πετρότοπος), αποκαλύφθηκαν προϊστορικά όστρακα με πλαστική και εγχάρακτη διακόσμηση.

Σε ανασκαφές που έγιναν στην δεκαετία του '60 βρέθηκε Ρωμαϊκό λουτρό και τραπεζοφόρος με αγαλματίδιο της Αφροδίτης του 2ου αιώνα μ. Χ. που εκτίθεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Κομοτηνής.

Βιβλιογραφία:

Αρχαιολογικός Άτλας του Αιγαίου ? Από την Προϊστορία έως την Ύστερη Αρχαιότητα, (1998). Έκδοση Υπουργείου Αιγαίου-Πανεπιστημίου Αθηνών, σελ. 179.


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.