28/11/2007
Αρχαιολογικό Μουσείο Κομοτηνής

Αικατερίνη Μπάλλα
Πηγή: Ι.Π.Ε.Τ./ Ε.Κ. «Αθηνά»
© Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

Η κατασκευή του κτιρίου ολοκληρώθηκε το 1976 με σχέδια του αρχιτέκτονα Άρη Κωνσταντινίδη και έκτοτε στεγάζει το Αρχαιολογικό Μουσείο Κομοτηνής, αλλά και την ΙΘ? Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. Το μουσείο περιλαμβάνει ευρήματα από την ευρύτερη περιοχή της Θράκης, από την προϊστορική έως τη βυζαντινή εποχή, τα οποία εκτίθενται τοπογραφικά και χρονολογικά. Πλούσιο εποπτικό υλικό αποτελούμενο από χάρτες, κείμενα, εικόνες παρέχει πληροφορίες και ενημερώνει τους επισκέπτες για τα εκθέματα.

Από τους θρακικούς θησαυρούς που φυλάσσονται στο μουσείο ξεχωρίζουν α) ένα ανάγλυφο Θράκα ιππέα από τη Γαλήνη του 1ου αιώνα π.Χ., στο οποίο ο Θράκας ιππέας απεικονίζεται κρατώντας δόρυ στο δεξί χέρι, β) μια σαρκοφάγος Κλαζομενιακού τύπου με μελανόμορφες παραστάσεις και φυτικά μοτίβα από τα Άβδηρα (500 π.Χ.), γ) χρυσά κοσμήματα που βρέθηκαν σε κιβωτιόσχημο τάφο της ίδιας περιοχής, δ) ένα πήλινο προσωπείο του Διονύσου από το ομώνυμο ιερό της Μαρώνειας, όπου ο θεός απεικονίζεται γενειοφόρος με στεφάνι από φύλλα και καρπούς στο κεφάλι, ε) η πεπλοφόρος κόρη από τη Στρύμη, στ) η εντυπωσιακή, χρυσή προτομή του Μάρκου Αυρηλίου ή Σεπτίμου Σεβήρου από την Πλωτινόπολη, ζ) τα δύο μεγάλα αποθηκευτικά αγγεία από την νεολιθική τούμπα της Παραδημής, η) ο θησαυρός των αφιερωμάτων από το ιερό της Δήμητρας της Μεσημβρίας-Ζώνης. Σημαντική επίσης είναι η αμφίγλυφη επιτύμβια στήλη (500 π.Χ.), που στην κύρια όψη εικονίζει τον νεκρό και στην πίσω όψη τον δούλο με τον κυνηγετικό σκύλο. Το ανώτερο τμήμα της στήλης αυτής εκτίθεται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και μια επιτύμβια στήλη από την Ξυλαγανή (450-400 π.Χ.) με το νεκρό εικονιζόμενο όρθιο με κοντό χιτώνα και χλαμύδα να αποχαιρετά τον κόσμο των ζωντανών

Στο προαύλιο του Μουσείου έχουν τοποθετηθεί επιτύμβια, κιονόκρανα, μαρμάρινη σαρκοφάγος και ταφικό μνημείο από τη Στρύμη.

Βιβλιογραφία:

Αρχαιολογικό Μουσείο Κομοτηνής, (2001). Το αρχαιολογικό έργο στη Θράκη 1998-2000, Περιλήψεις των ανακοινώσεων, Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, διαθέσιμο στη διαδικτυακή διεύθυνση:
http://alex.eled.duth.gr/Diadromes1/Research/index.htm. (Ημερομηνία τελευταίας επίσκεψης: 21-10-2007).

Ζήκος Ν., (1990). Βυζαντινά μολυβδόβουλλα του Μουσείου Κομοτηνής. Studies in Byzantine Sigillography, 2, Washington D.C., σελ. 171-184.

Σάρλα - Πεντάζου M., Πεντάζος, (1986). Mουσείο Kομοτηνής.

Rodopi, The land of the legends, (1998). Έκδοση Νομαρχίας Ροδόπης, σελ. 88-94.


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.