28/11/2007
Φρούριο Νυμφαίας

Αικατερίνη Μπάλλα
Πηγή: Ι.Π.Ε.Τ./ Ε.Κ. «Αθηνά»
© Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

Στη νότια πλαγιά της ανατολικής Ροδόπης, βρίσκεται το δάσος της Νυμφαίας, κοντά στο οποίο έχουν εντοπιστεί τα λείψανα του σημερινού «κάστρου της Νυμφαίας» (καλές της Νυμφαίας), περίπου 8 χλμ Β-ΒΑ της Κομοτηνής Το ιστορικό οχυρό της Νυμφαίας χρονολογείται πιθανότατα στην ύστερη βυζαντινή περίοδο (1057-1453) και χρησίμευε για τον έλεγχο της παράκτιας πεδιάδας της νότιας Θράκης, αλλά και για την προστασία από τις επιθέσεις του βορρά. Η οχύρωση φτάνει μέχρι τα 5μ ύψος, ενώ η έκτασή της από Β προς Ν τα 53 πόδια και από Α προς Δ τα 41 πόδια. Η περίμετρος είναι περίπου 200 πόδια και το πάχος του τείχους 1, 8μ. Από την τοιχοδομία σώζεται μόνο ένα τμήμα της νότιας πλευράς του τείχους με σχεδόν 33 πόδια μήκος, καθώς και μια έπαλξη προσκολλημένη στα δυτικά της. Η τοιχοποιία στερείται ιδιαίτερης φροντίδας: οι μη κατεργασμένοι λίθοι, είναι τοποθετημένοι με προχειρότητα, ενώ υπάρχουν λίγες πλίνθοι, οπές δοκών και λευκό κονίαμα.

Σε γειτονικές της Νυμφαίας περιοχές βρέθηκαν αρχιτεκτονικά μέλη, κεραμική και νομίσματα βυζαντινής περιόδου.

Βιβλιογραφία:

Κούκος Μ. (1991). Στα βήματα του Ορφέα, Οδοιπορικό της Θράκης, διαθέσιμο στη διαδικτυακή διεύθυνση: http://alex.eled.duth.gr/Eldoseis/Koukos/orfeas/index.htm. (Ημερομηνία τελευταίας επίσκεψης: 21-10-2007).

Νομός Ροδόπης, Έκδοση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης.

Οδηγός περιήγησης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, (2000). Έκδοση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, σελ. 81.


Aποψη του βυζαντινού κάστρου της Nυμφαίας, το οποίο δεν είναι κτισμένο με ιδιαίτερα επιμελημένη τοιχοποιία και χρονολογείται στην υστεροβυζαντινή εποχή.
(Φωτογραφία: Πάντσογλου Χρήστος)
Το βυζαντινό φρούριο στο δρόμο για το οχυρό της Νυμφαίας.
(Φωτογραφία: Πάντσογλου Χρήστος)

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.