29/11/2007
Σπήλαιο Μαρώνειας

Αικατερίνη Μπάλλα
Πηγή: Ι.Π.Ε.Τ./ Ε.Κ. «Αθηνά»
© Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

Αρχαιολογικές έρευνες που έγιναν στην περιοχή των Προσκυνητών Μαρώνειας, βόρεια της «γέφυρας του Πλατανίτη» αποκάλυψαν σπήλαιο, στο οποίο βρέθηκαν ίχνη κατοίκησης από τη Νεολιθική εποχή, την εποχή του Χαλκού, την Πρώιμη εποχή του Σιδήρου, αλλά και τους ιστορικούς χρόνους. Σύμφωνα με τα ευρήματα φαίνεται πως το σπήλαιο αποτελούσε κατά τα προϊστορικά χρόνια κατοικία, ενώ κατά την Πρώιμη εποχή του Σιδήρου είναι πιθανή η χρήση του σπηλαίου ως τόπος καταφυγής και λατρείας.

Το σπήλαιο, που αποτελείται από κατακόρυφες και δυσκολοδιάβατες στοές και διαθέτει πλούσιο σταλακτιτικό και σταλαγμιτικό διάκοσμο, ήταν γνωστό στους κατοίκους της περιοχής από πολύ παλαιά. Ο καθηγητής Γ. Μπακαλάκης, ο οποίος επισκέφθηκε το σπήλαιο το 1938, διατύπωσε την άποψη ότι πιθανόν να πρόκειται για το σπήλαιο, που αναφέρει ο Απολλώνιος ο Ρόδιος στα «Αργοναυτικά» του, ως κατοικία του Ορφέα στη χώρα των Κικόνων. Σύμφωνα με άλλες παραδόσεις το σπήλαιο ταυτίζεται με το «Σπήλαιο του Κύκλωπα» Πολύφημου που τυφλώθηκε από τον Οδυσσέα, όταν αυτός τον μέθυσε με οίνο από τη Μαρώνεια. Το 1969, ομάδα σπηλαιολόγων εξερεύνησε και χαρτογράφησε μέρος του σπηλαίου για την πιθανότητα της τουριστικής αξιοποίησης του.

Στο σπήλαιο διενεργούνται αρχαιολογικές έρευνες από την Εφορεία Σπηλαιολογίας Β. Ελλάδος.

Βιβλιογραφία:

Αθανασιάδης Π. (2003). Ψηφίδες από τη Θράκη του χτες. Εκδόσεις Πάραλος, διαθέσιμο στη διαδικτυακή διεύθυνση: http://alex.eled.duth.gr/Eldoseis/athan/index.htm. (Ημερομηνία τελευταίας επίσκεψης: 21-10-2007).

Αναγνωστοπούλου-Χατζηπολυχρόνη Η., (1988). Ανασκαφικές έρευνες στη Μαρώνεια και στα Σύμβολα, ΑΕΜΘ 1 (1987), σελ. 439-443.

Αρχαιολογικός Άτλας του Αιγαίου ? Από την Προϊστορία έως την Ύστερη Αρχαιότητα, (1998). Έκδοση Υπουργείου Αιγαίου-Πανεπιστημίου Αθηνών, σελ. 177-178.

Αρχαιολογικό Μουσείο Κομοτηνής, (2001). Το αρχαιολογικό έργο στη Θράκη 1998-2000, Περιλήψεις των ανακοινώσεων, Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, διαθέσιμο στη διαδικτυακή διεύθυνση:
http://alex.eled.duth.gr/Diadromes1/Research/index.htm. (Ημερομηνία τελευταίας επίσκεψης: 21-10-2007).

Αρχαιολογικός οδηγός, (1999). Έκδοση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, σελ. 21.

Αρχαιολογικός Χάρτης Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Έκδοση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, σελ. 4.

Δεσύλλας Ν., (1996). Θράκη ? Χρώματα και αποχρώσεις. Εκδόσεις Σύνολο, σελ.8, 12.

Δήμος Μαρώνειας. Έκδοση Δήμου Μαρώνειας.

Ελλάς-Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, (1992). Γενική Γραμματεία Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας ? Θράκης.

Ζήκος Ν., (1984). Βυζαντινό οδοιπορικό στη Θράκη, στο Αρχαιολογία 13, Αφιέρωμα: Θράκη, σελ. 75.

Θράκη, Το σταυροδρόμι των Ελλήνων, (2000). Εκδόσεις Αδάμ, σελ. 17, 21, 23, 122, 125-126, 129.

Κούκος Μ. (1991). Στα βήματα του Ορφέα, Οδοιπορικό της Θράκης, διαθέσιμο στη διαδικτυακή διεύθυνση: http://alex.eled.duth.gr/Eldoseis/Koukos/orfeas/index.htm. (Ημερομηνία τελευταίας επίσκεψης: 21-10-2007).

Κουρκουτίδου Νικολαϊδου Ε.-Ασημακοπούλου Ατζακα Π., (1987-1990). Παλαιοχριστιανικό κτίσμα στη Μαρώνεια. Θρακική Επετηρίδα 7, σελ. 103-144.

Λάββας Γ.-Καραδέδος Γ., (1990). Βιτρουβιανές εφαρμογές στο θέατρο και σε υστεροκλασική κατοικία της Μαρώνειας, στο Μνήμη Δ. Λαζαρίδη, Πόλις και Χώρα στην Αρχαία Μακεδονία και Θράκη, Πρακτικά αρχαιολογικού συνεδρίου στην Καβάλα 9-11 Μαΐου 1986, σελ. 655-672.

Λαζαρίδης Δ., (1972). Μαρώνεια και Ορθαγορία. Αρχαίες Ελληνικές Πόλεις, αρ. 16.
Μαρώνεια: Πολιτιστική Εξέλιξη από την Αρχαιότητα ως τα Νεότερα Χρόνια, (2002). Έκδοση Υπουργείου Πολιτισμού ? ΙΘ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.

Μπακιρτζής Χ., (1994). Βυζαντινή Θράκη, στο Θράκη, Γενική Γραμματεία Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας ? Θράκης, σελ. 165-166.

Οδηγός περιήγησης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, (2000). Έκδοση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, σελ. 77-78.

Πελεκίδης Χ., (1994). Οι Έλληνες στη Θράκη, στο Θράκη, Γενική Γραμματεία Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας ? Θράκης, σελ. 108.

Νομός Ροδόπης, Έκδοση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης.

Σάρλα - Πεντάζου M., Πεντάζος Β., (1984). Μαρώνεια, στο Αρχαιολογία 13, Αφιέρωμα: Θράκη, σελ. 44-49.

Τριαντάφυλλος Δ., (1983). Συμμαχία Ρωμαίων και Μαρωνιτών. Θρακική Επετηρίδα 4, σελ. 419-446.

Τριαντάφυλλος Δ., (1994). Αρχαία Θράκη, στο Θράκη, Γενική Γραμματεία Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας ? Θράκης, σελ. 42, 71-76.

Τσιμπίδης - Πεντάζος Ε., (1973). Ανασκαφή Μαρώνειας, ΠΑΕ, σελ. 83-86.

Τσιμπίδης - Πεντάζος Ε., (1975Α). Ανασκαφή Μαρώνειας, ΠΑΕ, σελ. 136-139.

Τσιμπίδης - Πεντάζος Ε., (1976Α). Ανασκαφή Μαρώνειας, ΠΑΕ, σελ. 130.

Τσιμπίδης - Πεντάζος Ε., (1978). Ανασκαφή Μαρώνειας, ΠΑΕ, σελ. 73-75.

Τσιμπίδης - Πεντάζος Ε., (1980). Ανασκαφή Μαρώνειας, ΠΑΕ, σελ. 1-2.

Τσιμπίδης - Πεντάζος Ε., (1982). Ανασκαφή Μαρώνειας, ΠΑΕ, σελ. 27-30.

Τσιμπίδης - Πεντάζος Ε., (1983Α). Ανασκαφή Μαρώνειας, ΠΑΕ, σελ. 27-29.

Τσιμπίδης - Πεντάζος Ε., (1985). Ανασκαφή Μαρώνειας, ΠΑΕ, σελ. 76-79.

Τσιμπίδης - Πεντάζος Ε., (1986). Ανασκαφή Μαρώνειας, ΠΑΕ, σελ. 146-148.

Τσιμπίδης - Πεντάζος Ε., (1990). Το αρχαίο θέατρο στη Μαρώνεια, στο Μνήμη Δ. Λαζαρίδη, Πόλις και Χώρα στην Αρχαία Μακεδονία και Θράκη, Πρακτικά αρχαιολογικού συνεδρίου στην Καβάλα 9-11 Μαΐου 1986, σελ. 637-644.

Rodopi, The land of the legends, (1998). Έκδοση Νομαρχίας Ροδόπης, σελ. 10-11, 13, 54-58.


Νεολιθικά δοχεία που βρέθηκαν σε σπηλιά της Μαρώνειας.
(Φωτογραφία: Δ. Τριαντάφυλλος, ?Αρχαία Θράκη?, Αθήνα 1994, σελ. 37)

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.