02/12/2007
Άγιος Αθανάσιος Διδυμοτείχου

Αικατερίνη Μπάλλα
Πηγή: Ι.Π.Ε.Τ./ Ε.Κ. «Αθηνά»
© Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

Στον περίβολο της βυζαντινής πόλης του Διδυμοτείχου βρίσκεται ο Μητροπολιτικός Ναός του Αγίου Αθανασίου, κτίσμα του 1834 με θαυμάσιες φορητές εικόνες, αφιερώματα των συντεχνιών της πόλης και τοπιογραφίες του θωρακίου του ξυλόγλυπτου τέμπλου. Στη βόρεια πλευρά του ναού εφάπτεται το σωζόμενο τμήμα Βυζαντινού ταφικού παρεκκλησίου, το οποίο αποτελούσε τμήμα αυτοκρατορικής Μονής με βυζαντινές και μεταβυζαντινές τοιχογραφίες, χαράγματα και λαξευμένους στο βράχο χώρους. Αναφέρεται ότι ένας από τους χώρους αυτούς αποτέλεσε πιθανότατα τη φυλακή του Καρόλου του ΙΒ?, βασιλιά της Σουηδίας. Το πρόσκτισμα είναι ένας στενός και επιμήκης χώρος με αρκοσόλια στις δυο μακρές πλευρές και δύο οστεοθήκες κάτω από το δάπεδο. Η προσεγμένη τοιχοδομία του με λαξευμένους λίθους χρονολογεί το οικοδόμημα στο α' μισό του 14ου αι. και παραπέμπει σε αρχιτεκτονικές μορφές της Κωνσταντινούπολης.

Βιβλιογραφία:

Μπακιρτζής Χ., (1994). Βυζαντινή Θράκη, στο Θράκη, Γενική Γραμματεία Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας ? Θράκης, σελ. 200-201.


Tο ξυλόγλυπτο τέμπλο του Mητροπολιτικού ναού Aγίου Aθανασίου στο Διδυμότειχο.
(Φωτογραφία: Παρασκευάς Kονόρτας)

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.