02/12/2007
Τάφος Ελαφοχωρίου

Αικατερίνη Μπάλλα
Πηγή: Ι.Π.Ε.Τ./ Ε.Κ. «Αθηνά»
© Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

Τυχαία ανασκαφή σε τούμπα, στην περιοχή του Διδυμοτείχου, μεταξύ Ελαφοχωρίου και Δάφνης, αποκάλυψε τον πρώτο υπόγειο «θρακικό» τάφο. Ο τάφος δεν ανήκει σε κάποιον αρχαίο οικισμό αλλά, αποτελεί έναν από τους τάφους του Β. Έβρου οι οποίοι καλύπτονται με τύμβους και σχετίζονται με αγροκτήματα της περιοχής.

Το μνημείο ανήκει στον τύπο του μακεδονικού τάφου, αλλά παρουσιάζει κάποιες μορφολογικές ιδιαιτερότητες. Είναι κτισμένος με λαξευμένους γωνιόλιθους, οι οποίοι προέρχονται πιθανόν από το λατομείο πωρόλιθου Μεταξάδων. Αποτελείται από δρόμο, προθάλαμο και θάλαμο και θυμίζει οικογενειακούς τάφους, ανάλογους των Μακεδονικών. Ο νεκρικός θάλαμος είναι στεγασμένος με σαμαρωτή στέγη, με ημικυλινδρική καμάρα, ενώ στο βάθος του υπάρχει κιβωτιόσχημη κλίνη και στο δάπεδο κιβωτιόσχημος τάφος. Ο δρόμος και ο προθάλαμος στεγάζονται με ορφοή που έχει σχήμα κόλουρης πυραμίδας. Τα δάπεδα των θαλάμων είναι στρωμένα με πλάκες. O τάφος, γνωστός στην έρευνα από το 1953, αναστηλώθηκε το 1976.

Χαρακτηριστικά είναι τα όστρακα από οξυπύθμενους αμφορείς, μυκτήρες από λυχνάρια ελληνιστικών χρόνων και λίγα χειροποίητα όστρακα που βρέθηκαν στον τύμβο, τα οποία ο Μπακαλάκης με επιφύλαξη χαρακτηρίζει ως προϊστορικά. Θεωρεί ότι τα χειροποίητα αυτά όστρακα μεταφέρθηκαν μαζί με τα χώματα που κάλυψαν τον τάφο και αποδίδει τη παρουσία των αμφορέων και των λύχνων σε τελετές, που πραγματοποιούνταν επάνω στον τύμβο. Τα ευρήματα αυτά καθιστούν τη χρονολόγηση του τάφου προβληματική. O Eυθυμίου τοποθετεί τον τάφο στην προϊστορική περίοδο, αλλά με βάση τα αρχιτεκτονικά δεδομένα και, κυρίως, την επέκταση του κύκλου της καμάρας στον κυρίως θάλαμο, φαίνεται πιο σωστή η χρονολόγηση του τάφου από τον Μπακαλάκη στην πρώιμη ελληνιστική περίοδο, στα τέλη του 4ου αιώνα π.X. Αυτή η χρονολόγηση (τέλος 4ου - αρχές 3ου αιώνα π.Χ.) είναι σήμερα γενικά αποδεκτή από την έρευνα.

Βιβλιογραφία:

Αρχαιολογικός οδηγός, (1999). Έκδοση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, σελ. 26.

Αρχαιολογικός Χάρτης Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Έκδοση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, σελ. 6.

Ελλάς-Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, (1992). Γενική Γραμματεία Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας ? Θράκης.

Ελλάδα-Έβρος, Το οχυρό της φύσης, της ιστορίας, της παράδοσης, Έκδοση Νομαρχίας Έβρου.

Θράκη, Το σταυροδρόμι των Ελλήνων, (2000). Εκδόσεις Αδάμ, σελ. 170.

Τριαντάφυλλος Δ. (1985). Καταγραφή ταφικών τύμβων, AΔ 33, Xρονικά Β? 2, σελ. 311- 312.


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.